مطالب مرتبط با کلید واژه " تهران "


۱. شکران

مقیاس : 1:100000

۲. هشتگرد - کرج

مقیاس : 1:100000

۳. تهران

مقیاس : 1:100000

۴. رباط‌کریم

مقیاس : 1:100000

۵. رودهن - شرق تهران-فشم

مقیاس : 1:100000

۶. ورامین

مقیاس : 1:100000

۷. دماوند

مقیاس : 1:100000


گزارش زمین لغزش‏های ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه دربند

۶۱. گزارش زمین لغزش‏های ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه دربند

نویسنده : سپهر رجبی بانیانی-علیرضا رضایی

در پی گزارش¬هایی مبنی بر رخداد زمین¬لغزش در تاریخ 22 فروردین ماه 1399 در منطقه دربند پس از پل دوم، گروهی از کارشناسان گروه زمین¬شناسی مهندسی و ژئوتکنیک و پایگاه ملی داده¬های علوم زمین، جهت بررسی و مطالعه علل این رخداد، در تاریخ 23 فروردین 1399 از منطقه بازدید نمودند. در پی این بازدید مشخص گردید که علاوه بر لغزش، یک مورد ریزش توده سنگی نیز در نزدیکی محل لغزش رخ داده و سبب تخریب منزل مسکونی شده است.

گزارش زمین لرزه  ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۶۲. گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19اردیبهشت ماه 1399

گزارش زمین لرزه  ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۶۳. گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7خرداد ماه 1399


۶۳. رسوبات آبرفتی گستره تهران (کوهپایه - دشت)

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۶۹

۶۴. بررسی توفهای پوزولانی اطراف کوه دماوند

تاريخ برگزاری : ۲۷ مرداد ۱۳۷۷