مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۲۱. ارائه مدل تکتونیکی جدید برای منطقه خوی درž

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۳۰. چهره های ریخت زمین ساختی گستره کوهپایه و دشت طبس

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰