منوی فرعی

معاونت زمین شناسی وظیفه مهم برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، مطالعه و پایش مخاطرات زمین و مطالعات زمین شناسی دریایی را بر عهده دارد.  با توجه به ماموریتها، این معاونت از سه دفتر شامل 1) زمین شناسی منطقه ای، 2) بررسی مخاطرات زمین­شناسی، زیست محیطی و مهندسی و 3) زمین شناسی دریایی تشکیل شده است.  

در نیم قرن گذشته معاونت زمین‌شناسی سرتاسر سرزمین پهناور ایران را مطالعه و نقشه برداری نموده و کوشش کرده است تا سرگذشت زمین‌شناسی ایران را در چهارچوب نقشه‌های زمین‌شناسی، مقالات و کتابهای زمین‌شناسی ، فرهنگ چینه شناسی، کتابها و گزارشهای متعدد در مورد ماگماتیسم، متامورفیسم، ژئودینامیک، تکتونیک ، لرزه خیزی و.... ایران ترسیم نماید.

نقشه‌های زمین‌شناسی مهمترین اسناد و مدارک علمی کشور هستند و در بردارنده اطلاعات جامعی در باره ویژگی های مختلف زمین شامل 1) جنس و سن سنگ ها و روابط بین آن‌ها، 2) ساختمان زمین و 3) قابلیت معدنی سنگ ها می‌باشند. نقشه‌های زمین‌شناسی در اکتشاف نفت، مواد معدنی و منابع آب، تهیه نقشه‌های پهنه بندی خطر بلایای طبیعی (زمین لرزه، سیلاب، حرکت های دامنه ای و آتشفشان‌ها) به عنوان نقشه پایه به کار می‌روند. همچنین این نقشه‌ها در مطالعات زیست‌محیطی، آبخیزداری و کلیه طرح های مکان یابی صنعتی و شهری و مسیریابی جاده ها و خط های انتقال نیرو، انرژی و آب کاربرد دارند. پنجاه سال تلاش کارشناسان معاونت زمین‌شناسی منجر به تهیه پوشش سراسری نقشه‌های زمین‌شناسی 1:250،000 شده است. افزون بر آنها نقشه‌های زمین‌شناسی 1:100،000 در بیش از 95 درصد مساحت کشور تهیه و چاپ شده است. به علاوه نقشه‌های زمین‌شناسی موضوعی (تکتونیک، ماگماتیسم، متامورفیسم و...) در مقیاس 1:1،000،000 برای کشور تهیه شده  است. کارشناسان معاونت زمین‌شناسی از سال 1384 برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس دقیق و کاربردی 1:25،000 را آغاز نموده اند که به دلیل وسعت و بزرگی کار، بزرگترین طرح جاری سازمان میباشد. تمام نقشه‌های زمین‌شناسی کشور به صورت رایگان یا با قیمت ارزن در اختیار اقشار جامعه قرار می گیرد.

مطالعه و پایش مخاطرات زمین، وظیفه دیگر معاونت زمین‌شناسی است. در این راستا دفتر مخاطرات زمین‌شناسی ، مهندسی و زیست محیطی فعال بوده و با در اختیار داشتن متخصصان برجسته تلاش می نماید تا ضمن مطالعه و پایش، نتایج مطالعات خود را به صورت گزارشهای موضوعی، اطلسهای زمین‌شناسی، نقشه‌های مخاطرات زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی منتشر نماید. در سالهای گذشته اطلسهای لرزه‌خیزی در مقیاس 1:250،000، نقشه‌های مخاطرات زمین در مقیاس 1:1،000،000، نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در مقیاس 1:50،000 تهیه و منتشر شده است. بازدیدهای فوری از مناطق آسیب دیده از مخاطرات طبیعی و پایش آنها شامل پایش و مطالعه گسلهای جنبا، آتشفشان‌، سیل، زمین‌لغزش، فرونشست، طوفان و... از دیگر وظایف این دفتر در معاونت زمین شناسی است. آلودگیهای زیست محیطی و فلزات سنگین و سایر آلاینده ها نیز از دیگر وظایف مطالعاتی این معاونت می باشد.

مطالعات جامع کلیه پهنه های آبی پیرامونی و داخلی کشور با مساحتی نزدیک به 250000 کیلومتر مربع از وظایف مهم معاونت زمین‌شناسی است که در دفتر زمین‌شناسی دریایی انجام می شود. این بررسی ها در چهار موضوع  مطالعاتی رسوب شناسی بستر دریا، ژئوفیزیک دریایی، شیمی دریا و زمین ریخت شناسی بستر دریا انجام میگردد. تاکنون گزارش و نقشه‌های بسیاری در نتیجه مطالعات فوق الذکر شامل شناسایی سرگذشت زمین شناختی پهنه های آبی کشور، شناسایی ذخایر و منابع اقتصادی موجود در مناطق ساحلی و فرا ساحلی، شناسایی مخاطرات خاص موجود در مناطق دریایی و تهیه بانک اطلاعاتی از ویژگیهای زمین‌شناسی مناطق ساحلی و فرا ساحلی کشور تهیه شده است. با انجام بررسیهای زمین‌شناسی دریایی زیرساختهای لازم برای توسعه مناطق دریایی و ساحلی در زمینه های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی فراهم میگردد.