پروژه های انجام شده

فرهیخته گرانقدر
با سلام و احترام
احتراما به استحضار می رساند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در راستای وظایف حاکمیتی خود، اطلاعات و داده های پایه زمین شناسی را تهیه می نماید. از انجایی که داده های ذکر شده نقش مهمی در انجام کلیه امور زیربنایی کشور داشته و زیرساخت اصلی توسعه اکتشاف کشور به شمار می رود بخشی از پروژهای مهم انجام شده در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را می توان به صورت ذیل تقسیم بندی نمود.
-       300 ورقه نقشه در مقیاس جهانی، منطقه ای، ملی، 250000، 100000 و 25000
-       حدود 800 جلد کتاب مرجع زمین شناسی
-       بیش از 50 جلد از فصلنامه علوم زمین مشتمل بر مقالات علمی و تخصصی علوم زمین
-       حدود 50 عکس ژئوتوریسمی
-       بیش از 100 نسخه گزارش علمی تهیه شده توسط سازمان
-       اطلس های موضوعی مختلف تهیه شده در سازمان
 
آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۰۱