معرفی گروه

معرفی گروه :

در سال 1374 طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای و ژئوفیزیک هوایی که در وزارت معادن و فلزات وقت در حال اجرا بود به سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور منتقل شد و جناب آقای مهندس کره‏ای مدیر اکتشاف وقت سازمان به عنوان مجری آن منصوب شدند. هم‌زمان با واگذاری این طرح به سازمان، گروه‌های کارتوگرافی و دورسنجی که پیشتر در تشکیلات ساختاری مدیریت زمین‏شناسی فعالیت می‏کردند به مدیریت اکتشاف سازمان منتقل شدند.

در این زمان هسته اولیه مدیریت ژئومتیکس از تجمیع گروه‏های تازه انتقال یافته دورسنجی و کارتوگرافی از یک طرف و گروه‏های GIS، تلفیق و مدل‌سازی و ژئوفیزیک هوایی که پیشتر اجرای فنی طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده‌‌های ماهواره‏ای و ژئوفیزیک هوایی (موسوم به طرح ماهواره) را به عهده داشتند از سوی دیگر شکل گرفت.

در سال 1376 مدیریت جدید با عنوان مدیریت ژئومتیکس با مدیریت آقای مهندس نوایی که از نظر ساختار اداری مستقل بوده و زیر نظر مستقیم ریاست سازمان قرار داشت و از گروه‏های یادشده تشکیل می‏شد، آغاز به کار کرد.

در سال 1390با تغییرات ساختار سازمان مجموعه مدیریت ژئومتیکس به دفتر ژئومتیکس ارتقاء پیدا کرد و همزمان گروه جدیدی با عنوان ژئوانفورماتیک به گروه‌های زیرمجموعه این دفتر اضافه شد. در حال حاضر 60 نفر شامل 3 نفر کاردانی، 14 نفر کارشناسی، 35 نفر کارشناسی ارشد و 8 نفر با مدرک دکترا در این دفتر مشغول به فعالیت هستند.

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۵۳