تلفیق و مدل سازی

تعداد بازدید:۱۹۳۱
 • تحلیل و بررسی لایه‌های اطلاعاتی مختلف زمین‌شناسی و اکتشافی بصورت دوبعدی و سه بعدی با شناخت الگوهای کانی­سازی و بکارگیری کارآمدترین و مناسب­ترین مدل‌ها جهت شناسایی پتانسیل­های کانه‌زایی
 • بکارگیری و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی زمین شناسی، ژئوفیزیک‌هوایی، ژئوشیمیایی و داده‌های ماهواره‌ای و استخراج اطلاعات مفید و مناسب از آنها به منظور پتانسیل یابی در مدل های کانساری
 • شناسایی نواحی امیدبخش براساس مدلسازی کانساری در انواع مختلف کانسارها (کانسارهای تبخیری، اسکارن آهن و تنگستن و قلع، طلای اپی ترمال،کانسارهای ماسیوسولفید، مس پورفیری، سرب و روی با میزبان سنگ‌های کربناته و سرب و روی با میزبان رسوبی و ...)
 • تهیه و چاپ گزارش شناسایی کانی‌سازی اسکارن آهن و تنگستن در استان کردستان با استفاده از تلفیق و مدل­سازی اطلاعات زمین‌شناسی،ژئوشیمی،دورسنجی،ژئوفیزیک هوایی و نشانه‌های‌معدنی
 • تهیه و چاپ گزارش شناسایی کانی­ سازی­های تبخیری در محور قره­ آغاج - ماهنشان با استفاده از پردازش، تلفیق و مدلسازی اطلاعات زمین‌شناسی، ماهواره­ ای، ژئوفیزیک هوایی و نشانه‌های‌معدن
 • بررسی راهکارهای مناسب و جدید در روش‌های مدل­سازی به منظور دستیابی به اهداف زمین شناسی و اکتشافی و اجرای پروژه‌های نمونه در زمینه مدل­سازی و بررسی روش‌های جدید بصورت عملی
 • تلفیق کلیه اطلاعات و برقراری ارتباط منطقی بین لایه‌های مختلف جهت استفاده سایر گروه‌ها
 • جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌های ژئوشیمیایی موجود برای وب سایت GDMS
 • تهیه DataBase  ژئوشیمی به تفکیک استانی
 • پراکندگی غلظت عناصر ژئوشیمیایی حدود 300 برگه یکصد هزار ایران
 • زمین مرجع کردن گزارش‌های نیمه تفصیلی
 • شناسایی و اکتشاف منابع معدنی به روش تلفیق و مدلسازی
 • اکتشاف منابع آهن به روش مغناطیس‌سنجی
 • بررسی‌های اقتصادی بر روی عناصر همراه موجود در ذخایر فسفاته و ارزیابی آنها
 • نظارت بر اکتشافات ژئوشیمیایی به روش BLEG در استان یزد
 • تلفیق و مدل­سازی در محدوده جنوبی استان یزد وعملیات میدانی برای کنترل محدوده های امیدبخش
 • مطالعات بیوژئوشیمیایی و آغاز عملیات میدانی و نمونه‌برداری از گونه‌های گیاهی در استان یزد
 • مطالعات بیوژئوشیمیایی در محدود طلای قبغلوجه
 • مطالعات بیوژئوشیمیایی در محدود طلای باریکا
 • مطالعات بیوژئوشیمیایی در محدود طلای یورغل
 • ترجمه کتاب Biogeochemistry in mineral exploration,
 • ژئوشیمی عنصر آرسنیک با نگرش زیست محیطی در استان مازندران
 • شناسایی و مطالعه کانه‌زایی اسکارن آهن در شمال استان کردستان (برگه چاپان) با استفاده ازاطلاعات زمین شناسی، ژئوشیمی وماهواره­ ای
 • جدا سازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی درجه یک ودو عناصر مس، طلا، سرب ونقره در ایران
 • گزارش کاربرد روش­های ژئوفیزیک هوایی جهت تعیین محل مین­های عمل نکرده مدفون ( Unexploded Ordnance)
 • تعیین مناطق پرپتانسیل آهن در برگه 1:100000 چاپان با استفاده از داده­ های ژئوفیزیک هوایی
 • نمونه برداری بیوژئوشیمیایی اولیه درمحور سقز- سلماس به منظور اکتشافات بیوژئوشیمیایی برگه یکصدهزارم سقز
 • تهیه گزارش شناسایی منابع مس پورفیری – طلای رگه­ای در کمان ماگمایی ارومیه – دختر استان یزد
 • چاپ و تکثیر گزارش دورسنجی پتانسیل­یابی مس پورفیری و طلای رگه­ای ورقه­ های یکصدهزار در محدوده­ی جنوب استان یزد
 • طرح مقدماتی اکتشافات بیوژئوشیمیایی در محور سقز – سلماس )حوضه آبریز غربی دریاچه ارومیه
 • تهیه  و چاپ گزارش منابع مس پورفیری وطلای رگه­ای به روش تلفیق ومدلسازی زون A-زون B
 • تفسیر داده ­های ژئوفیزیک هوایی به روش مغناطیس­ سنجی و رادیومتری در سقز- سلماس به منظور طراحی نمونه­ برداری
 • تهیه اطلس پراکندگی عیار عناصر طلا، مس، سرب و روی در استان آذربایجان­ غربی و بلوک خوسف - فردوس
 • پردازش،تلفیق اطلاعات جهت طراحی شبکه نمونه برداری به منظور مطالعات بیوژئوشیمیایی در محدوده استان گیلان و اجرای عملیات نمونه برداری مقدماتی
 • نمونه‌برداری بیوژئوشیمیایی از ورقه یکصدهزارم مهاباد
 • جمع‌آوری داده‌های ژئوشیمیایی ورقه های یکصدهزار ژئوشیمیایی موجود کل کشور
 • پردازش و آماده­ سازی داده و تعیین نمونه‌های ناهنجار ورقه های یکصدهزار ژئوشیمیایی موجود کل کشور
 • تبدیل و انتقال داده­های ژئوشیمیایی کل کشور به محیط نرم افزاری  Arc Gis‌ و ترسیم حوضه نمونه­های ناهنجار
 • تحقیق و ترجمه مقاله جهت شناسایی حوضه­ های رسوبی با استفاده از داده­ های ژئومغناطیس هوایی در ارتباط با پروژه دریاچه ارومیه
 • تهیه گزارش "تفسیر کمی داده­ های مغناطیسی دریاچه ارومیه به روش تیلت- عمق و دی­کانولوشن اویلر جهت تعیین ضخامت رسوبات دریاچه".
 • ترسیم حوضه بی­ هنجاری­های رادیومتری شامل اورانیوم، توریوم، پتاسیم و نسبت Th/k برای 30 برگه در شمال­ غرب ایران
 • پردازش داده­ های ژئوشیمیایی تعداد 33 عنصر برای کل ایران، تعیین نقاط آنومال مربوطه و طراحی حوضه آبریز و محدوده­های آنومالی احتمالی.
 • کنترل کیفیت نهایی حوضه­ های آبریز طراحی شده برای تعداد 57 عنصر برای کل ایران و یکپارچه سازی آن.
 • طراحی حوضه آبریز و همزمان کنترل کیفیت برای نمونه­ های کانی­سنگین 226 برگه یکصدهزار و یکپارچه­ سازی آن.
 • تهیه نقشه آنومالی 415 برگه ژئوشیمیایی برای 60 عنصر.
 • استانداردسازی داده های ژئوشیمایی عنصر مس برای 413 ورقه و تهیه نقشه یکپارچه ژئوشیمیایی عنصر مس
 • تکمیل اطلاعات ژئوشیمیایی (پردازش، طراحی حوضه آبریز و کنترل کیفیت) استراتژی اکتشاف برای تعداد 134 برگه یکصدهزار (از قبل کار شده) جهت یکپارچه کردن اطلاعات.
 • عملیات میدانی برای کنترل محدوه های امیدبخش ژئوفیزیک هوایی استان قم
 • عملیات میدانی و نمونه برداری بیوژئوشیمیایی استان گیلان
 • تکمیل گزارش ژئوشیمیایی 5 عنصر برای استان خراسان شمالی و قم
 • تهیه نقشه ­های تک عنصری برای تعداد 415 برگه ژئوشیمی جهت ارایه در کانال سازمان
 • تهیه بانک اطلاعات حوضه های آبریز نمونه­ های ژئوشیمیایی آبراه ه­ای موجود کشور (شامل نمونه­های بی­هنجار و عادی) و تکمیل جدول ویژگی حوضه­ های آبریز بر اساس نتایج آنالیز نمونه­ ها
 • تهیه آبراهه­ های پایه کل کشور در مقیاس 1:50000 جهت تصحیح موقعیت جغرافیایی نقاط ژئوشیمیایی
 • ترسیم و گویاسازی حوضه های آبریز نمونه های برداشت شده ژئوشیمیایی کشور  و تهیه اطلس ژئوشیمیایی یکصدهزار ایران
 • شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سطح کشور
 • تهیه و نگارش مطالعات ژئوشیمیایی پهنه اکتشافی سقز
 • تهیه و نگارش متالوژنی و زمین شناسی اقتصادی پهنه اکتشافی سقز
 • تهیه و نگارش مطالعات ژئوشیمیایی پهنه اکتشافی بلوک های 3 و 15 شمال کرمان
 • تهیه و نگارش گزارش تلفیق و مدلسازی داده های ژئوشیمیایی گیاهی استان گیلان
 • تهیه و نگارش گزارش تلفیق و مدلسازی داده های ژئوشیمیایی گیاهی استان کردستان
 • تهیه و نگارش گزارش  استان گیلان با نگاهی به داده های زمین شناسی و اکتشافی (با همکاری مرکز گیلان)
 • تهیه و نگارش گزارش استان کردستان با نگاهی به داده های زمین شناسی و اکتشافی
 • تهیه و نگارش گزارش استان یزد با نگاهی به داده های زمین شناسی و اکتشافی
 • تهیه و نگارش گزارش مدلسازی اکتشافی پهنه استان خراسان شمالی (بلوک ژئوفیزیک هوایی) (قطعی)- تفسیر
 • تهیه و نگارش گزارش جایگاه ژئوبوتانی در زمین شناسی ایران (استان کرمان)
 • تهیه و نگارش گزارش جایگاه ژئوبوتانی در زمین شناسی ایران (استان آذربایجان شرقی)

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۸