ژئوفیزیک هوایی

تعداد بازدید:۱۴۲۹
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه معلمان (استان سمنان) برداشت طی سالهای 1381 الی 1382
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی بیرجند-خوسف (استان خراسان جنوبی) برداشت طی سالهای 1382 الی 1383
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه آلوت (استان کردستان) برداشت طی سالهای 1383 الی 1384
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه بزمان (استان سیستان و بلوچستان) برداشت طی سالهای 1383 الی 1384
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه جیرفت اسفندقه (استان کرمان) برداشت طی سالهای 1384 الی 1385
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه مرند-جلفا (استان آذربایجان شرقی) برداشت طی سال 1385
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه سنگان (استان خراسان رضوی) برداشت طی سال1388 (فاز اول)1393 (فاز دوم)
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی منطقه فسا ( استان فارس) برداشت طی سال 1390
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی بر روی گنبد های نمکی جنوب کشور برداشت طی سالهای 1391 الی 1392
 • پروژه ژئوفیزیک هوائی استان اصفهان انارک برداشت طی سال 1393
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان آذربایجان غربی (دریاچه ارومیه) برداشت طی سال 1393
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان قم برداشت طی سال 1394
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان آذربایجان شرقی(سهند) برداشت طی سال 1394
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان آذربایجان غربی (ماکو) برداشت طی سال 1394
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان سمنان( شاهرود) برداشت طی سال 1394
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان خراسان جنوبی( بیرجند) برداشت طی سالهای 1394 الی 1395
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان سمنان شاهرود (فاز دوم ) برداشت طی سال 1395
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان خراسان شمالی برداشت طی سالهای 1396 الی 1397
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان کردستان (سقز) برداشت طی سال 1397
 • پروژه ژئوفیزیک هوایی در استان مرکزی طی سالهای 1397 الی 1398
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸