سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

تعداد بازدید:۱۸۴۱
 • تهیه نقشه های پتانسیل معدنی با استفاده از تلفیق و مدلسازی داده ها ی زمین شناسی- اکتشافی
 • رقومی سازی و گویا سازی نقشه سایزموتکتونیک جهان
 • رقومی سازی و گویا سازی نقشه زمین شناسی خاور میانه
 • قومی سازی و گویا سازی نقشه زمین شناسی 1:1000.000 ایران
 • تهیه نقشه های موضوعی رقومی 1:1000.000 ایران
 • بررسى ذخایر طلا و وضعیت آن در ایران و جهان
 • بررسى ذخایر آنتیموان  و وضعیت آن در ایران و جهان
 • ارزیابى پتانسیل معدنى کشور در پروژه استراتژى اکتشاف
 • مدلسازی و اکتشاف ذخایر طلای جدید در پهنه ژئودینامیکی سنندج- سیرجان و کمان ماگمایی ارومیه - دختر
 • پروژه ایجاد مرکز ژئومتیکس در سازمان زمین­شناسی کشور تاجیکستان
 • ایجاد سیستم فراگیر مدیریت اطلاعات مکانی (GDMS)
 • ایجاد سامانه اطلاعات مکانی تحت وب ( WebGIS)
 • تهیه نقشه­ های پتانسیل معدنی زونهای اکتشافی بیست گانه
آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۸