کارتوگرافی

تعداد بازدید:۱۴۵۵

-کارتوگرافی و چاپ بیش از 100 برگ نقشه 250000 :1 زمین شناسی ایران از 1342 تا 1390 با تیراژ هرکدام 2500 نسخه

- کارتوگرافی و چاپ بیش از 108 برگ نقشه مغناطیس ایران با مقیاس 250000 :1 طی دهه 50 شمسی

- کارتوگرافی و چاپ انبوه حدود 500 برگ نقشه   100000 :1 پوشش سراسری ایران با تیراژ هرکدام 2000 نسخه طی سالهای 1350 تا 1397

-کارتوگرافی و چاپ دیجیتال حدود 300 برگ نقشه 25000 زمین شناسی طی سالهای 1390 تا1397

-  کارتوگرافی و چاپ دهها برگ نقشه موضوعی زمین شناسی در مقیاسهای یک میلیونیم و یک دومیلیون و پانصد هزار

-کارتوگرافی و چاپ دهها برگ نقشه زمین شناسی مهندسی در مقیاس 1:50000و25000: 1

-همکاری های بین المللی در راستای چاپ نقشه های زمین شناسی خاورمیانه و برگزاری دوره های آموزشی در کشورهای افغانستان و تاجیکستان

-ایجاد چاپخانه دیجیتال مرکزی در سازمان و ارائه خدمات چاپ پلات و پرینت به تمامی بخش های سازمان

- ایجاد واحد اسکن  و آرشیو نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی

- ایجاد واحد گرافیک و ارائه خدمات طراحی گرافیکی  به تمامی بخشهای سازمان

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸