منابع آب زیرزمینی

تعداد بازدید:۹۴۲۲

منابع آب زیرزمینی در استان گیلان وضعیت بسیار مطلوبی دارد، به گونه ای که تعدد رودها و تغذیه مناسب آن ها از بستر رودهای اصلی و فرعی، بالا بودن میزان بارش به همراه ضخامت زیاد رسوبات در این محدوده منجر به شکل گیری سفره های آب شیرین غنی شده است. از طرفی چون شیب سفره ها کم می­ باشد سطح آب در آن ها بالا بوده و سفره های در حالت اشباع نیز گنجایش زیادی برای آب های نفوذی ندارند. بارندگی در تغذیه سفره های آب زیرزمینی منطقه نقش اصلی را بر عهده دارد.

بررسی آب زیرزمینی استان نشان می­دهد که در سطح استان تعداد 48146 حلقه چاه و 15785 چشمه وجود دارد و تخلیه کل سالانه از منابع آب زیرزمینی استان حدود 769069 میلیون مترمکعب در سال است که 16 درصد از میزان تخلیه آب های زیرزمینی مربوط به چاه های عمیق استان می ­باشد.

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸