احمد سر گوراب

شهرستان شفت

این شهرستان از شمال شرق به شهرستان رشت و از جنوب و جنوب شرقی به استان زنجان و شهرستان رودبار و از غرب به شهرستان فومن و صومعه سرا محدود است. شهرستان شفت به لحاظ ناهمواری­ ها شامل مناطق جلگه ...