گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرزه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایران

۱۵ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۲ کد : ۲۴۱۱۶ اخبار مهم
تعداد بازدید:۵۲۲
در پی رخداد زمینلرزه بامداد جمعه ۱۷ آبان ماه۱۳۹۸ به بزرگای ۹/۵ در گستره شمال باختری شهرستان میانه (منطقه عمومی ترکمنچای)، خسارات و تلفات نسبتا گسترده ای در این منطقه رخ داد. بر پایه شواهد تاریخی، این گستره در ۴۲۶ سال پیش نیز تجربه گر چنین زمینلرزه ای بوده است (۱۵۹۳ AD, M=۶, I۰=VIII). از این رو، تیم تخصصی سازمان زمین شناسی کشور (متولی بررسی گسل های جنبا به عنوان سرچشمه های زمینلرزه ای در ایران) با حضور سریع در منطقه زلزله زده به بررسی پهنه گسلی مسبب این رخداد پرداخت.
گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرزه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایران

طی یک هفته بررسی های دفتری و میدانی گسترده و با توجه به سازوکار کانونی، توزیع روستاهای به شدت آسیب دیده، تحلیل های InSAR و اینترفرامتری رادار و نحوه آرایش و توزیع پسلرزه های این زمینلرزه اثرگذار، عملکرد پهنه ای گسلی و چپگرد با راستای شمال شمال خاوری- جنوب جنوب باختری و به طول حدود دست کم ده کیلومتر در ایجاد این زمینلرزه در منطقه ای میان روستای حلمسی(در جنوب) و اردها (در شمال) کوه بز قوش مقدمتا تعیین گردید. در تعیین این موضوع افزون بر موارد یاد شده از بررسی توزیع ناپایداری های دینامیکی سطحی و دامنه ای متمرکز و برداشت های دورسنجی منطقه ای (توسط تصاویر ماهواره ای) و محلی (توسط فتوگرامتری و... با پهپاد در مناطق دشوارگذر) بهره جسته ایم. عدم شکل گیری گسلش کامل و سطحی در طی رخداد این زمینلرزه و کاهش به نسبت ناگهانی آهنگ رخداد پسلرزه ها از روز چهارم به بعد به عنوان نکته ای مهم « می تواند» گویای رخداد ناقص این زمینلرزه متوسط بوده و از این رو و تا آرام شدن تدریجی پوسته زمین باید مورد توجه محققین، متولیان و مسئولین امداد و نجات در این منطقه قرار گیرد.


نظر شما :