گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

۰۵ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۱۴۷ اخبار اسلایدر
تعداد بازدید:۱۱۴۶
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

این گروه از بدو تاسیس سازمان زمین شناسى کشور در سال 1338 در زمینه هاى گوناگون زمین شناسى مهندسى مانند شناسایی منابع آب مورد نیاز کارخانه ها، صنایع، موسسه ها، انتخاب ساختگاه مناسب برای پروژه های عمرانی، مسیریابی و مطالعه مسیر پروژه های گوناگون خطی، بررسی مشکلات سازه های مهندسی، بررسی مخاطرات زمین شناختی مانند زمین لغزش و سیلاب، شناسایی و ارزیابی پتانسیل مصالح ساختمانی و تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با کاربرد ویژه مانند پروژه جاده هراز در سال 1351 فعالیت نموده و با ارگان هاى مختلف نیز همکارى داشته و به آنها در طراحی، اجرا و نگهداری پروژه ها یاری رسانده است .از سال 1371 با پی گیری و ابتکار شادروان مهندس محمدحسین ایرانمنش مدیریت وقت دفتر، و همراهی و حمایت شادروان مهندس منوچهر پدرامی، و با آغاز کار تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی در مقیاس 1:50.000 و همزمان راه اندازی آزمایشگاه ژئوتکنیک، برگ نوینی در فعالیت های این مجموعه گشوده شد. طی سال های بعد با توسعه فعالیت های تخصصی، زمینه های کاری تازه ای به بررسی های پیشین افزوده شده است مانند شناسایی و بررسی پدیده فرونشست دشت ها، بررسی پیش نشانگرهای هیدروژئوشیمیایی آتشفشان و زمین لرزه و تهیه اطلس ویژگی های ژئومکانیکی سازندها که همگی برای نخستین بار در کشور در این گروه به انجام رسیده اند.

 

شرح وظایف گروه زمین‌شناسى مهندسى و ژئوتکنیک

1- تهیه انواع نقشه‌ها و گزارش هاى زمین‌شناسى مهندسى، زمین‌شناسى نواحى شهرى و پهنه‌بندى مخاطرات زمین‌شناختى در سراسر کشور

2- ارائه و اجراى طرح هاى تحقیقاتى ـ علمى و مشاوره‌اى در زمینه‌هاى مرتبط با دانش زمین‌شناسى مهندسى و ژئوتکنیک و هدایت آن ها

3- بررسى رخدادهاى مخرب طبیعى بلافاصله پس از رویداد آن ها (با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور)

4- مطالعه و بررسى هاى زمین‌شناسى مهندسی نهشته های عهد حاضر ( کواترنرى) در سطح کشور
5- تهیه اطلس مخاطرات زمین شناختی در مقیاس هاى مناسب در سطح کشور
6-  انجام بررسى هاى ژئو مکانیکی وژئوهیدرولوژیکى در انتخاب ساختگاه ها
7- تبادل اطلاعات علمى و همکارى در پروژه هاى مشترک با سایر گروه ها و ارگان هاى داخل و خارج از کشور
8- همکارى با کارگروه های فرعى – تخصصى کاهش مخاطرات زمین شناختی
9-  بررسى روش هاى کنترل و کاهش اثرات مخاطرات زمین شناختی وارائه راهکارهاى مناسب به ارگان هاى اجرایى کشور
10- مشاوره باسایر ارگان هاى علمى و اجرایى کشور در زمینه زمین شنا سى مهندسى
11- استاندارد و الگوسازى بررسى هاى زمین‌شناسى مهندسى، مخاطرات زمین شناسى و زمین شناسى شهرى
12- آموزش و اطلاع‌رسانى تخصصى و عمومى در ارتباط با موضوعات زمین‌شناسى مهندسى و مخاطرات زمین شناختى
13- ارائه خدمات زمین‌شناسى مهندسى و زیست محیطى به ارگان هاى دولتى و بخش خصوصى

14- انجام آزمون های برجای صحرایی ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی بر روی نمونه های خاک، سنگ و تعیین پارامترهای مهندسی آنها


نظر شما :