اعضای گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

تعداد بازدید:۷۲۷

اعضای گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

 

نام و نام خانوادگی: مازیار میر تمیز دوست

سمت: رئیس گروه زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

تحصیلات: دانشجوی دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی

شماره داخلی: 2307

 

نام و نام خانوادگی: مسعود محمودپور

سمت: کارشناس

تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی مهندسی

شماره داخلی: 2315

 

نام و نام خانوادگی: سپهر رجبی بانیانی

سمت: کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس زمین‌شناسی مهندسی

شماره داخلی: 2337

 

نام و نام خانوادگی: مهرزاد خندان

سمت: کارشناس (مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک)

تحصیلات: لیسانس مهندسی معدن- استخراج

شماره داخلی: 2337

 

نام و نام خانوادگی: سمیه حبیبی سه‌ساری

سمت: کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس ژئوفیزیک- زلزله شناسی

شماره داخلی: 2337

 

نام و نام خانوادگی: احسان‌اله کنگرلو ذوالفقاری

سمت: تکنسین

تحصیلات: دیپلم

شماره داخلی:2337

 

نام و نام خانوادگی: میلاد جمی

سمت: سرباز صنعت

تحصیلات: فوق لیسانس ژئوفیزیک- ژئوالکتریک

شماره داخلی:2337

 

نام و نام خانوادگی: وحید سمیعیان

سمت: سرباز صنعت

تحصیلات: فوق لیسانس عمران- سنجش از دور

شماره داخلی:2337

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۱