گزارش های گروه آب زمین شناسی

تعداد بازدید:۶۵۹

بررسی منابع آب کشور- 1397

زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد 1397)

بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان 1397)

گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان 1396)

گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر 1396)

بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن- حاجی آباد (شهریور 1396)

گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال غرب کشور (جمعه 96/01/25)

گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکافهای دشت ابرکوه، استان یزد (زمستان 1395)

بررسی رخداد شکاف های طولی در دشت ورامین (پیرامون مسیر راه آهن و روستای معین آباد)(آبان 1395)

فرونشست زمین در دشت قره بلاغ - استان فارس (1395)

بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو- استان فارس (بهار 1395)

بررسی فروچاله و شکاف‌های زمین دشت ایج- استان فارس (آذر 1394)

بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیرماه 1392)

بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان 1390)

بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد 1390

بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ماه 1389)

بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان (مهرماه 1388)

بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ماه 1387)

گزارش سیل و طوفان مازندران (یکشنبه 1387/7/7)

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۸