تاریخچه گروه آب زمین شناسی

تعداد بازدید:۹۶۷

رشته آب زمین شناسی (هیدروژئولوژی) یکی از شاخه های علم زمین شناسی است که به مطالعه و بررسی آب در داخل زمین می پردازد. این علم در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در داخل زمین، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی و تأثیر متقابل آب و زمین و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می کند.

از بدو تأسیس سازمان زمین شناسی کشور، گروه آب زمین شناسی با حضور چند نفر از متخصصین این رشته و رشته های وابسته شکل پذیرفت. از جمله چهره های سرشناس این گروه می توان به آقایان دکتر امیر شاه بیگ، مهندس محمد حسین ایرانمنش، دکتر مرتضی امینی و دکتر هوشنگ فروغی اشاره نمود. پس از دوره ای کوتاه این گروه در گروه زمین شناسی مهندسی ادغام گردید. از مهر ماه سال 1391 گروه آب زمین شناسی فعالیت مستقل خود را با ریاست آقای دکتر امیر شمشکی آغاز نمود. ریاست این گروه در حال حاضر با آقای دکتر ایمان انتظام می باشد.

گروه آب زمین شناسی بر روی طیف وسیعی از مسائل آب کشور و مخاطرات وابسته به آن مطالعه می نماید که از مهمترین پروژه های فعال در این گروه پروژه های زیر می باشند:

- مطالعات فرونشست در دشتهای کشور

- مطالعه منابع آب کارستی در کشور

- مطالعات مخاطرات سیلاب در کشور

- مطالعات منابع آب و نقشه های آب زمین شناسی در کشور

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۱