زمینلرزه های اخیر

تعداد بازدید:۷۱۴

- زمینلرزه های اهر- ورزقان (بزرگا؛ 6/4 و 6/2)

- زمینلرزه سراوان (بزرگا؛ 7/8)

- زمینلرزه باختر کرمانشاه- ازگله (بزرگا؛ 7/3)

- زمینلرزه ملارد- باختر تهران (بزرگا؛ 5/2)

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸