تعریف تخصصی علم لرزه زمین ساخت

تعداد بازدید:۶۹۰

لرزه زمین ساخت شاخه ای کاربردی از علوم زمین است که پلی ارتباطی بین زمین شناسی ساختمانی و زلزله شناسی به شمار می آید. به دیگر سخن، لرزه زمین ساخت علمی است که به بررسی ارتباط میان ساختارهای زمین شناختی و زمینلرزه ها می‌پردازد.

 

مهم ترین کاربرد و اهمیت این تخصص در دنیا

با افزوده شدن ابزارهایی همچون مطالعات زمین ساخت جنبا و دیرینه لرزه شناسی به جعبه ابزار علم لرزه زمین ساخت شاید مهمترین کاربرد این علم در جهان را بتوان بهره جویی از آن در مطالعات برآورد خطر زمینلرزه برشمرد.

 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸