پروژه های خاتمه یافته

تعداد بازدید:۲۶۹

1- گزارش آب های زیرزمینی بافق (هوشنگ فروغی و محمد حسین ایرانمنش، 1346)

2- بررسی و مطالعه آبشناسی ناحیه معدن مس چهارگنبد بمنظور تامین آب مصرفی معدن و تامین آب جهت دستگاه تغلیظ (مرتضی امینی، 1347)

3- گزارش هیدروژئواوژی و ژئوفیزیک منطقه دشت ریزو (محمد حسین ایرانمنش، 1349)

4- مطالعه ژئومورفولوژی و آب و هوای گذشته، جلد دوم (1350)

5- زمین شناسی کواترنر و پارینه اقلیم منطقه اراک ـ کویر میقان (منوچهر پدرامی، 1351)

6- گزارش مقدماتی کویر شیراز و تبریز (محمد حسین ایرانمنش، 1352)

7-  بررسى و مطالعه آب هاى معدنى استان سیستان و بلوچستان (1352)

8- طرح توسعه بهره برداری از مخازن اب زیرزمینی کرمانشاه و شادآباد غرب (هوشنگ طراز، 1353)

9- مطالبی مختصر در مورد رسوبات کواترنر اطراف تهران (منوچهر پدرامی،1357)

10- گزارش مختصر آب های زیرزمینی دشت خارتوران (ایرانمنش، 1358)

11- گامی چند در راه مطالعه زمین شناسی کواترنر جنوب ایران -گزارش شماره 47 (ک. ویتافیتزی، 1358)

12- گزارش مقدماتی زلزله خیزی تهران- قزوین، خراسان، آذربایجان (ایرانمنش، 1358)

13- گزارش بررسی آبهای زیرزمینی و ژئوفیزیک روستاهای حسین آباد ، محمد آباد، ولی آباد، امین آباد، اقبالی، اکبرآباد، از توابع ورامین (محمد حسین ایرانمنش، 1359)

14- گزارش بازسازی قنوات گلپایگان (محمد حسین ایرانمنش، 1359)

15-گزارش بازدید از سازمان زمین شناسی و آزمایشگاه مهندسی و اقیانوس شناسی کشور هند (مرتضی امینی، 1359)

16- گزارش طرح مطالعات مرحله اول تامین آب آشامیدنی گرمسار (1359)

17- بررسی نهشته های کواترنر و شناخت گسل های کواترنر ناحیه قزوین (منوچهر قرشی و بهرام ارژنگ روش، 1359)

18- بررسی های زمین لغزش در دهکده های حلب علیا و سلفی (زنجان) (هوشنگ فروغی و بهرام ارژنگ روش با همکاری جعفر کیمیاقلم، 1359)

19- تامین آب مورد احتیاج کارخانه آهک (دشت طرقان شمالغرب ساوه) (امیر شاه بیگ، 1359)

20- کوهزایی پادسانین و زمین شناسی 700 هزار سال گذشته ایران (منوچهر پدرامی، 1360)

21- گزارش بازدید و بررسی زمین شناسی مهندسی محل سیل بندهای روستای دارو ، گرگ باغی، شمال غرب ساوه (هوشنگ فروغی و بهرام ارژنگ روش، 1360)

22- بررسی زمین لغزش در روستای قلعه سرنکا، استان مازندران (هوشنگ فروغی و بهرام ارژنگ روش، 1360)

23- گزارش مطالعات مقدماتی مربوط به زلزله و نشست فنداسیون بعضی از واحدهای مجتمع مس سرچشمه (فروغی و بربریان، 1360)

24- تهیه نقشه مصالح ساختمانی (محمدحسین ایرانمنش، 1360)

25- گزارش بررسی مصالح ساختمانی خاک رس، سنگ آهک و گچ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان اردبیل، خلخال، مشکین شهر ( امیر شاه پیک و بهرام ارژنگ روش، 1360)

26- بازدید و مطالعات زمین شناسی مهندسی در اطراف تپه مخابراتی ماکروویو اهواز (هوشنگ فروغی و بهرام ارژنگ روش، 1360)

27- بررسی زمین شناسی مهندسی و زمین ساخت پروژه آلاگل (سدخاکی و کانال کشی) از دهکده داشلی برون تا دریاچه اینچه (ترکمن صحرا) (مرتضی امینی و منوچهر قریشی، 1360)

28- مطالعات هیدروژئولوژی جهت تامین آب مصرفی معادن طلای موته (هوشنگ فروغی، 1360)

29- قنات: بازسازی و بهسازی و ازدیاد آبدهی (محمدحسین ایرانمنش، 1360)

30-طرح بهسازی و ازدیاد آبدهی قنات بهجت آباد (محمدحسین ایرانمنش، 1360)

31- مصالح ساختمانی و تهیه نقشه  آنها (مرتضی امینی، 1360)

32- اشاره ای اجمالی به رویدادهای کوهزائی و محیط تشکیل فسفات های رسوبی پس از ژوراسیک ایران از دیدگاه تکتونیک ورقها (منوچهر پدرامی، 1361)

33- نظری اجمالی به زمین شناسی کواترنر ناحیه صوغان- آبدشت معادن کرمیت (منوچهر پدرامی، 1361)

34- گزارش مطالعات زمین شناسی مهندسی در ارتباط با اتلاف آب دریاچه سد لار (هوشنگ فروغی، 1361)

35- گزارش بازدید مقدماتی از مسیر خط انتقال 400 کیلووات، نکا-تهران (هوشنگ فروغى و محمد حسین ایرانمنش، 1361)

36- گزارش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در محل استقرار دکل های فشار قوی ۴۰۰ کیلو ولت نکا-جلال (منطقه واقع بین جنوب قائم شهر فیروزکوه ) (محمد حسین ایرانمنش- امیر شاه بیگ و هوشنگ فروغی، 1361)

37-  گزارش بازدید و مطالعات زمین شناسى مهندسى محل نصب دکل مخابراتى و رله رادیو تلویزیون کوه بیرک، منطقه زابلى بلوچستان (هوشنگ فروغى، 1361)

38- بررسی قنات بهجت آباد و عملیات چاه پیمائی برای نمونه سازی و اجرای طرح بهسازی، ازدیاد آبدهی (محمدحسین ایرانمنش و هارون نیکلاس، 1361)

39- تامین آب آشامیدنی مجتمع مسکونی مهاجرین جنگی شهرک شهید کشوری (ایلام) (مرتضی امینی، 1361)

40- مطالعات مقدماتی زمین شناسی مهندسی تعدادی از دکلهای خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت نکا- جلال (هوشنگ فروغی و محمدحسین ایرانمنش، 1361)

41-  گزارش بررسی هاى زمین شناسى و مهندسى ژئوتکنیک در محوطه شهرک ایرانشهر (مرتضی امینی، 1361)

42- بررسی های زمین شناسی مهندسی در محوطه استقرار تاسیسات کارخانه و سد باطله معدن طلای موته ( هوشنگ فروغی و بهرام ارژنگ روش، 1362)

43- (تغذیه مصنوعی بوسیله قنات، (محمد حسین ایرانمنش، 1362)

44- گزارش مطالعه و بررسی خاک رس در اطراف شهرستان شوشتر در استان خوزستان به درخواست ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگلی (امیر شاه بیک و افشاریان زاده، 1363)

45- گزارش نیمه تفضیلی رس، دشت آزادگان و گزارش شناسایی اولیه شیل های زاگرس (محمد حسین ایرانمنش، 1363)

46-  مطالعات زمین شناسى مهندسى جایگاه استقرار تکرار کننده هاى مخابراتى (منوچهر پدرامى، 1363)

47- گزارش بررسى ترک هاى ایجاد شده در ساختمان هاى مجتمع مسکونى ایرانشهر از نظر زمین شناسى مهندسى (منوچهر پدرامى و محمدحسین ایرانمنش، 1364)

48- چینه شناسی زمانی حفاری باستان شناسی شهرستان پیشوا (منوچهر پدارمی و محمد جمیل عندلیبی، 1364)

49- گزارش زمین لغزش روستای علی آباد (محمدحسین ایرانمنش و هوشنگ فروغی، 1364)

50- گزارش مطالعات و بازدید از سد پاوه، رود و کانال های مربوطه منطقه طارم (محمدحسین ایرانمنش و هوشنگ فروغی، 1364)

51- زمین شناسی مهندسی محل استقرار دکلهای شماره ۱۵۸A خط شرقی و ۱۸۴ خط غربی (هوشنگ فروغی و امیر شاه بیک، 1364)

52- مطالعات مهندسی زمین شناسی و ژئوفیزیکی زمین لغزش کیلومتر ۴۰۶ خط لوله گاز ۵۶ سراسری دوم (حمید پدرام- منوچهر پدرامی - امامقلی یوسفی و جعفر کیمیا قلم، 1364)

53- گزارش بازدید مقدماتی زهکش معدن و انصراف آبهای سطحی، معدن مس سرچشمه (هوشنگ فروغی و محمد حسین ایرانمنش، 1365)

54- گزارش بررسی زیربنایی جایگاه دکل ماکرویو مخابرات واقع در علی آباد- گدار سرچشمه خراسان (محمد حسین ایرانمنش و امیر شاه بیک، 1365)

55- بررسی های زمین شناسی مهندسی در محل استقرار تعدادی از دکل های خط انتقال نیروی حسن کیف - زیاران (خط غربی) (محمد حسین ایرانمنش- ابهرام رژنگ روش و منوچهر پدرامی، 1365)

56- چینه شناسی کواترنر ایران و روش های مطالعه آن (بررسی کوتاه) (منوچهر پدرامى، 1366)

57- مطالعات زمین شناسی مهندسی جایگاه دکل های خط فشار قوی 400 کیلوولت نکا، حسن کیف، زیاران (منوچهر پدارمی- امیرحسین ایرانمنش و هوشنگ فروغی، 1366)

58- گزارش مطالعه لغزش و ریزش در جاده ایلام به مهران (محمدحسین ایرانمنش و امیر شاه بیگ، 1366)

59- گزارش علت تخریب ساختمان های روستای شورقاضی-سیاه (محمدحسین ایرانمنش- حاله جلیلیان و ناصر صادقی، 1366)

60- گزارش اجمالی امکانات تامین آب شهر کاشان از طریق تغذیه مصنوعی آبخوان (1366)

61- گزارش بررسی زمین شناسی در محل احداث ایستگاه ماکرویو-هرزه ویل منجیل (بهرام ارژنگ روش، 1366)

62- گزارش مطالعات مقدماتی زمین شناسی مهندسی در طول مسیر خط فشار قوی 400 کیلو ولت پروژه حسن کیف، زیاران، قطعه عسلک شهرک (هوشنگ فروغی و محمد حسین ایرانمنش، 1366)

63- مطالعات زمین شناسی مهندسی پل آسیب دیده نرگسی درمحور شیراز- بوشهر (منوچهر پدرامی و هوشنگ فروغی، 1366)

64- گزارش مختصر دشت آزادگان و شیل های زاگرس برای تولید آجر (محمد حسین ایرانمنش، 1367)

65- گزارش بررسی حمل دو ایستگاه مایکروویو ( مهتابی و توره) واقع در استان هرمزگان ( امیر شاه بیک و محمد حسین ایرانمنش، 1367)

66- لغزش زمین درآلوت (1367)

67- سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود ۶۰۰ هزار سال است (منوچهر پدرامی، 1367)

68- زمین لغزش و سنگ ریزش روستای مدان و علت تخریب منازل مسکونی واقع در جنوب شرق بخش معلم کلایه (امیر شاه بیک و محمد حسین ایرانمنش، 1367)

69- مطالعات زمین شناسی مهندسی جایگاه دکل های خط فشار قوی 400 کیلو ولت طوس، نیشابور (امیرحسین ایرانمنش- حمید نمازی فرد و محمد علی مهدوی، 1368)

70- گزارش بازدید گمانه ها در رابطه با جایگاه جدید روستاهای ورزنه فیلاخص (منوچهر پدرامی و امیرحسین ایرانمنش، 1368)

71- گزارش مطالعات زمین شناسی مهندسی جایگاه دکل های آسیب دیده خط فشار قوی شیروان- اسفراین (نمازی فرد- ایرانمنش و رضایی، 1368)

72- گزارش ژئوتکنیک محل ساختگاه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی ایرانشهر جلد اول (1368)

73- گزارش بررسی های ژئوتکنیکی محل ساختگاه پست شماره ۲ ری شمالی (1368)

74- مطالعه زمین لغزش و سنگ ریزش روستاهای اطراف شهرستان های خلخال، میانه، مرند، کلیبر، و زمین لغزش مسیر جاده های آق کند- قزل اوزن و آبگرم آبیش احمد در استان آذربایجان شرقی (امیر شاه بیک و اصغر آخری اسکوئی، 1368)

75- زمین شناسی مهندسی زمین لغزش خلیل آباد، رودبار (منوچهر پدارمی- محمدحسین ایرانمنش و فروغی، 1369)

76- گزارش مطالعه زمین شناسی مهندسی و بررسی علل تخریب منازل مسکونی در روستای آلوت واقع در شمال غرب شهرستان بانه (امیر شاه بیک و غازی فر، 1369)

77- مطالعه زمین شناسی مهندسی در محدوده سایت نصب کارخانه طلای موته (امیرشاه بیک و محمد حسین ایرانمنش، 1369)

78- گزارش مطالعات مکانیک خاک و پی سازی پروژه بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آمل (1369)

79- گزارش ارتباط ولکانیسم و تکتونیک با زمین لرزه های مکرر شهرستان اردبیل و پیامدهای آن بر روی آبهای معدنی و گرم منطقه (امیرشاه بیک و علیرضا باباخانی، 1369)

80- علل وقوع زمین لرزه اخیر شهرستان اردبیل و پیامدهای آن بر روی چشمه های معدنی و گرم منطقه، امکان پیش بینی و پیشگیری آن (امیرشاه بیک، 1369)

81- مرز نئوژن – کواترنر در نهشته اى دریایى ناحیه بریس، ساحل مکران (منوچهر پدرامى، 1370)

82- گزارش تامین آب کارخانه سیمان هگمتان (محمد حسین ایرانمش، 1370)

83- گزارش رانش زمین در روستای ناپلار (چمستان) (امیر شاه بیگ و محمد حسین ایرانمنش، 1370)

84- گزارش مطالعات مکانیک خاک و پی سازی پروژه بیمارستان سمیرم (1370)

85- گزارش زمین شناسى مهندسى جایگاه ساختمانى دانشکده پزشکى و پیراپزشکى ایرانشهر (منوچهر پدرامی و محمد حسن ایرانمنش، 1371)

86- زمین شناسی مهندسی جنوب شهرستان ارومیه (منوچهر پدرامی- محمد حسن ایرانمنش- امیر شاه بیگ و حمید رضایی، 1371)

87- گزارش مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی حوزه آبریز معدن کال کانی واقع در شمال خاورری شهرستان انارک به منظور تامین آب مورد نیاز کارخانه جدید التاسیس (محمدحسین ایرانمنش و امیر شاه بیک، 1372)

88- گزارش دگرریخت ها و زمین لغزه های منطقه کندوان میانه (منوچهر پدرامی و ابوالحسن رده، 1372)

89- زمینلغزه ملاوی (منوچهر پدرامی و ابوالحسن رده، 1372)

90- گزارش آب زمین شناختی جهت تامین آب شرب شهرک بوستان (محمد حسین ایرانمنش، 1373)

91- شرح نقشه های زمین شناسی مهندسی تبریز مقیاس 1:50000 (محمدرضا عبداللهی- فرشاد جمالی- منوچهر پدرامی- امیر شاه بیک و حسین ایرانمنش، 1373)

92- گزارش زمین شناسی مقدماتی زمین لغزش روستای باریکان (محمد حسین ایرانمنش، 1374)

93- زمین لغزش روستاهای ترازوج، دمدل و گیلاندوز شهرستان خلخال (اردبیل) (فرهاد انصاری، محمدجواد بلورچی، 1374)

94- مطالعات زمین شناسی، آب شناسی و زمین شناسی مهندسی جایگاه کارخانه تولید اکسید اورانیم (امیر شاه بیک و منوچهر پدرامی، 1374)

95- گزارش زمین شناسی مهندسی جاده ده متری و جایگاه فرستنده کلات نادری (محمد حسین ایرانمنش، 1375)

96- گزارش مختصر زمین شناسی مهندسی جاده و جایگاه فرستنده های کرمان جدی (باهنر) و لاتکار (محمد حسین ایرانمنش، 1375)

97- گزارش مقدماتی زمین شناسی مهندسی جاده دسترسی و جایگاه فرستنده جماران و کاربری زمین های اطراف جاده (محمد حسین ایرانمنش، 1375)

98- گزارش تولید آجر رس و شیل و احداث مجتمع کشت صنعت در مجاورت آن (محمد حسین ایرانمنش، 1375)

99- گزارش آب زمین شناختی و حفاری جایگاه سیمان هگمتان (محمد حسین ایرانمنش، 1375)

100- گزارش مطالعات مکانیک خاک پست برق قطرویه (1375)

101- بررسی زمین لغزش در روستاهای: خشکچال - شمس کلایه - چاله ( رودبارالموت) (امیر شاه بیک و محمدرضا عبداللهی، 1375)

102- مطالعه مقدماتی پدیده زمین لغزش در تعدادی از روستاهای استان اردبیل (فرهاد انصاری و محمدجواد بلورچی، 1375)

103- بررسی زمین رانش جاجرود (محمدرضا عبدالهی و امیر شاه بیگ، 1375)

104- مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش رجائی دشت رودبار شهرستان قزوین (مسعود عبدلی و وحید صائب فر، 1375)

105- گزارش چاه عمیق شرکت پرآرا (محمد حسین ایرانمنش، 1376)

106- گزارش مطالعات مکانیک خاک پست برق دهبید، 1376)

107- گزارش مطالعات مکانیک خاک پست برق سوریان، 1376)

108- بررسی زمین شناسی مهندسی دامنه کوه آبیدر در محل پارک کوهستانی آبیدر و زمین لغزش امانیه (سنندج) (محمدرضا عبداللهی و امیر شاه بیگ، 1376)

109- زمین لغزش بیانلو ( بیجار) و زمین لغزشهای گوشخانی و تفلی( مسیر سنندج - مریوان) (محمد جواد بلورچی-  فرهاد انصاری و منوچهر پدرامی، 1376)

110- مطالعات آبشناسی منطقه کرمان (مرتضی امینی- محمد حسین ایرانمنش- هوشنگ فرغی و شاهپور عظیمی، 1376)

111- بهمن سنگی روستای آبیکار استان چهارمحال و بختیاری (فرهاد انصاری و محمدجواد بلورچی، 1377)

112- گزارش زمین شناسی مهندسی درباره فروریزش زمین در شمال غرب کرمان (منوچهر پدرامی و فرهاد انصاری، 1377)

113- گزارش مطالعات مرحله دوم سدهای زیردان و کهیر (1377)

114- گزارش زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ لایه مخزنی زیردان پیوست شماره 3 (1377)

115- مطالعات مکانیک خاک زمین لغزش هشتجین خلخال (مسعود عبدلی و وحید صائب فر، 1377)

116- گزارش سیل نکا (محمدجواد بلورچی و فرهاد انصاری، 1378)

117- گزارش دشت های ممنوعه کشور (1378)

118- مطالعات مرحله دوم سد مخزنی تنگ شمیران جلد ششم گزارش نهایی -گزارش زمین شناسی مهندسی (1378)

119- گزارش ژئوفیزیک به روش IP و RS در معدن روی کوهبنان  کارفرما: شرکت معدنی کوهبنان روی کرمان (شهریار جوادی‌پور، 1379)

120- نقشه آب زمین شناسی و زمین شناسی زیست محیطی کرمانشاه مقیاس 1:50000

(فرهاد انصاری- علیرضا سیاره- محمود اسدبیگی و علی ملک احمدی، تاریخ شروع: 1379 ، تاریخ چاپ: 1396)

121- نقشه ریخت زمین شناسی مهندسی کرمانشاه مقیاس 1:50000

(فرهاد انصاری- علیرضا سیاره- محمود اسدبیگی و علی ملک احمدی، تاریخ شروع: 1379 ، تاریخ چاپ: 1396)

122- نقشه زمین شناسی مهندسی کرمانشاه مقیاس 1:50000

(فرهاد انصاری- علیرضا سیاره- محمود اسدبیگی و علی ملک احمدی، تاریخ شروع: 1379 ، تاریخ چاپ: 1396)

123- گزارش زمین شناسی مهندسی آسیب های ساختمانی شهر تالش (فرهاد انصاری- ایمان انتظام سلطانی و حمید رضایی، 1380)

124- گزارش سیل  موئیل مشکین شهر استان اردبیل (محمد جواد بلورچی و محمد جواد شادنیا، 1380)

125- گزارش مقدماتی زمین شناسی مهندسی غارگاماسیاب شهرستان نهاوند (علیرضا سیاره- فرهاد انصاری و محمدجواد بلورچی، 1380)

126- گزارش سیل استان گلستان (محمد جواد بلورچی و حسن شهریور، 1380)

127- مرکز کرتاسه- ترسی درکپه داغ (منوچهر پدرامی، 1380)

128- گزارش آغازین: بررسی سازوکار فرونشست ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودر آهنگ، فامنین و همه کسی (استان همدان) (احمد دادستان- ایمان انتظام سلطانی و محمدجواد بلورچی، 1381)

129- گزارش بررسی سالانه تغییرات چشمه آبگرم لاریجان در پی زمین لرزه های 18 تا 27 مهرماه 1381 (محمدجواد بلورچی- فرهاد انصاری مقدم و امیر شمشکی، 1381)

130- بررسی مقدماتی زمین لغزش جاده اوشان - فشم (ایمان انتظام- مسعود محمودپور و امیر شمشکی (ناصر حسین خان ناظر)، 1381)

131- گزارش گلفشان مهر ماه 81 خاور دریای خزر و نگاهی به گلفشان های دشت ترکمن (استان گلستان) (فرهاد انصاریٍ و محمدجواد بلورچی، 1381)

132- ارزیابی مقدماتی سیل 1381/05/02 منطقه خلخال و شاندرمن علل وقوع سیل، خسارت ها و توصیه ها (احمد دادستان و علیرضا سیاره، 1381)

133- بررسی های زمین شناسی ، آب زمین شناسی و روش توسعه چشمه  آب معدنی  غینرجه  رزن (استان همدان ) (امیر شمشکی و احمد دادستان، 1381)

134- بررسیهای ژئومکانیکی ناحیه معدنی ارغش – چشمه زرد (آنومالی شماره 3) (مسعود محمودپور- امیر شمشکی و تقی فضلی خانی، 1382)

135- گزارش زمین لغزه روستای سفیدآب (استان قزوین) (ایمان انتظام و فرهاد انصاری، 1382)

136- گزارش زمین لغزه و آسیب های ساختمانی در روستای زناسوج (استان قزوین) (ایمان انتظام و فرهاد انصاری، 1382)

137- گزارش مقدماتی زمین شناسی مهندسی و راهبردهای پیشنهادی جهت بازسازی شهر بم (1382)

138- آبشناسی ناحیه معدنی ارغش - چشمه زرد (جنوب نیشابور) (امیر شمشکی- مسعود محموپور و تقی فضلی خانی، 1382)

139- نقشه آب زمین شناسی و زمین شناسی زیست محیطی قزوین مقیاس 1:50000

(فرهاد انصاری- امیر شمشکی- ایمان انتظام-محمود اسدبیگی و علی ملک احمدی، تاریخ شروع: 1382، تاریخ چاپ: 1396)

140- نقشه ریخت زمین شناسی مهندسی قزوین مقیاس 1:50000

(فرهاد انصاری- امیر شمشکی- ایمان انتظام-محمود اسدبیگی و علی ملک احمدی، تاریخ شروع: 1382، تاریخ چاپ: 1396)

141- نقشه زمین شناسی مهندسی قزوین مقیاس 1:50000

(فرهاد انصاری- امیر شمشکی- ایمان انتظام-محمود اسدبیگی و علی ملک احمدی، تاریخ شروع: 1382، تاریخ چاپ: 1396)

142- بررسی های اولیه آب زمین شناسی و جا نمایی نقاط پایش طرح رفتارسنجی پوسته زمین در البرز مرکزی (CAMP) (امیر شمشکی- محمدجواد بلورچی و فرهاد انصاری مقدم، 1383)

143- فرونشست و پیامدهای نامطلوب آن در جهان و ایران (امیر شمشکی- ایمان انتظام و محمدجواد بلورچی، 1383)

144- بررسی علت ماسه دهی و شکست لوله جدار چاههای آب در محدوده شهرستان نظر آباد (امیر شمشکی- محمد جواد بلورچی- مسعود محمودپور-  فرهاد انصاری و ایمان انتظام، 1383)

145- گزارش مقدماتی زمین لغزه اردیبهشت ماه سال 1383 جاده اوشان - فشم (ایمان انتظام- محمد جواد بلورچی و امیر شمشکی، 1383)

146- بررسی مکانیسم و علل تشکیل شکاف های زمین در منطقه معین آباد - ورامین (ایمان انتظام و امیر شمشکی، 1383)

147- بررسی علت گرم شدن یکی از چاههای مجتمع ستاره دریا  در منطقه چمخاله لنگرود (امیر شمشکی- محمد جواد بلورچی و مسعود محمودپور، 1383)

148- گزارش زمین لغزش روستای بالا زرین آباد (استان مازندران) (فرهاد انصاری- ایمان انتظام و محمد جواد بلورچی، 1383)

149- گزارش بازدید 29 مهر 1383 از پیامدهای فرونشست در دشت معین آباد ورامین (1383)

150- گزارش زمین لرزه های تیر ماه 1383 منطقه پاقلعه شهر بابک (فرهاد انصاری- مسعود محمودپور و علی رشیدی، 1383)

151- گزارش گلروانه 1383/04/30 منطقه رودک رودبار قصران استان تهران (محمد جواد بلورچی- ایمان انتظام و امیر شمشکی، 1383)

152- بررسی علل تشکیل چشمه های ایجاد شده در جنوب سمنان (امیر شمشکی- محمد جواد بلورچی و مسعود محمودپور، 1383)

153- طرح جامع بررسیهای زمین‌شناسی، زمین‌شناسی مهندسی و زیست‌ محیطی شهر مسجد سلیمان- استان خوزستان (فرهاد انصاری- محمد جواد بلورچی- امیر شمشکی- ایمان انتظام- علیرضا سیاره و مسعود محمودپور، 1383)

154- بررسی اجمالی علت وقوع فرونشست جنوب غرب تهران (امیر شمشکی وایمان انتظام، 1383)

155- بررسی آسیبهای ساختمانی در مجاورت قنات ولی آباد قرچک (امیر شمشکی وایمان انتظام، 1383)

156- گزارش مقدماتی گلروانه 1383/04/23 منطقه رودک رودبار قصران استان تهران (محمد جواد بلورچی- ایمان انتظام و امیر شمشکی، 1383)

157- شرحی بر نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی چابهار- کنارک (محمدرضا عبداللهی، 1383)

158- گزارش بررسی های ژئومکانیکی ناحیه معدنی ارغش- چشمه زرد (آنومالی شماره 3) (مسعود محمودپور- امیرشمشکی و تقی فضلی خانی، 1383)

159- گزارش نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزه در دو منطقه استان سمنان (منطقه حسین آباد کالپوش و منطقه شهمیرزاد- چاشم و خطیرکوه) (ایمان انتظام سلطانی- محمد جواد بلورچی و فرهاد انصاری، 1384)

160- وضعیت رخداد بلایای طبیعی در برخی از شهرهای کشور (1384)

161- بررسی فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار (گزارش نخست) (امیر شمشکی- محمد جواد بلورچی و فرهاد انصاری، 1384)

162- بررسی مخاطرات زمین شناختی در روستا آکوجان رودبار شهرستان - استان قزوین (ایمان انتظام و امیر شمشکی، 1384)

163- زمین لغزه سد لتیان (ایمان انتظام- فرهاد انصاری و امیر شمشکی، 1384)

164- گزارش ساختگاه توسعه ی روستای دک (رودبار الموت - استان قزوین) (محمدجواد بلورچی و ایمان انتظام، 1384)

165- گزارش بررسی زمین شناسی و ژئوفیزیکی در محدوده واقع در شمال شهرستان ساوه (ناصر عابدیان- ابراهیم شاهین و شهریار جوادی‌پور، 1384)

166- سنگ لغزش  جاده فشم-میگون رودبار قصران، شمیرانات (گزارش نخستین) (محمدجواد بلورچی و ایمان انتظام، 1384)

167- گزارش نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزه در دو منطقه استان سمنان (منطقه حسین اباد کالپوش و منطقه شهمیرزاد- چاشم و خطیرکوه) (ایمان انتظام- محمدجواد بلورچی و فرهاد انصاری، 1384)

168- گزارش فوری تغییرات آتشفشان دماوند در بهمن ماه 85 (امیر شمشکی- فرهاد انصاری مقدم- یوسف محمدی و کوروش لطیفی، 1385)

169- گزارش اولیه بررسی عامل های تحت پایش فعالیت های لرزه ای و آتشفشانی البرز مرکزی در پی گزارش اهالی منطقه مبنی بر افزایش خروج بخار و گاز از دهانه آتشفشان دماوند (امیر شمشکی- فرهاد انصاری مقدم و یوسف محمدی، 1385)

170- بررسی خطر سنگ افت در جاده چالوس (مرزن آباد تا پل زنگوله) (محمدجواد بلورچی- ایمان انتظام سلطانی- مسعود محمودپور- فرهاد انصاری- سوزان کریم نژاد طاری- امیر شمشکی- اصفر صادقی- علیرضا سیاره- احمد دادستان- محمد صادقی- شیدا اسکندری- آیدا محبی- هادی پورفرضی و محمود اسدبیگی، 1385)

171- مطالعات مقدماتی ژئوتکنیکی و مخاطرات در محدوده ای از شهر تالش بهمراه ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهسازی پی (مسعود عبدلی و مهرزاد خندان، 1385)

172- مروری بر دگرگونی های اخیر دماوند (فرهاد انصاری، 1386)

173- گزارش بازدید از ساختمان مسکونی آسیب دیده در خیابان جاده چالوس (مهرزاد خندان و امین برمکی، 1386)

174- گزارش نخستین زمین لغزش روستاهای توان و اوانک رودبار الموت قزوین (محمد جواد بلورچی- ایمان انتظام سلطانی- فرهاد انصاری و امین برمکی، 1386)

175- زمین لغزش آتشگاه کرج نمونه ای از سازوکار گسیختگی لغزشی-خمشی (محمد جواد بلورچی- مسعود محمودپور- فرهاد انصاری و علیرضا سیاره، 1386)

176- گزارش مقدماتی بررسی بالا آمدن سطح آب و ریزش سقف قنات در منطقه اسلام آباد کرج (ایمان انتظام و یوسف محمدی، 1386)

177- گزارش نقشه های زمین شناسی کاربردی کرمان با شماره 7350-ISE برگه مخاطرات زمین شناسی  جلد اول: لرزه خیزی، ویژگی های آماری زمینلرزه ها و پردازش فهرست زمینلرزه ها (مهندسین مشاور زمین آب پی، 1386)

178- گزارش نقشه های زمین شناسی کاربردی کرمان با شماره 7350-ISE برگه مخاطرات زمین شناسی
جلد دوم: ریخت زمین ساخت، لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمینلرزه (مهندسین مشاور زمین آب پی، 1386)

179- گزارش نقشه های زمین شناسی کاربردی کرمان با شماره 7350-ISE برگه مخاطرات زمین شناسی جلد سوم: سیل، فرونشست زمین، روانگرایی و زمین لغزش، (مهندسین مشاور زمین آب پی، 1386)

180- گزارش نهایی نقشه زمین شناسی مهندسی 1:25.000 مشهد 5  (جلد اول) (مهندسین مشاور کاوشگران، 1386)

181- گزارش بررسی های زمین شناسی مهندسی برگه 1:25000 راهدار (مجری طرح: محمدرضا قاسمی، ناظر: قدرت اله رستمی پایدار، مشاور: شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، 1386)

182- گزارش بررسی مخاطرات زمین شناسی برگه 1:25000 راهدار (مجری طرح: محمدرضا قاسمی، ناظر: قدرت اله رستمی پایدار، مشاور: شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، 1386)

183- گزارش زمین ریخت شناسی مهندسی برگه 1:25000 راهدار (مجری طرح: محمدرضا قاسمی، ناظر: قدرت اله رستمی پایدار، مشاور: شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، 1386)

184- مطالعات آبزمین‌شناسی- زیست محیطی برگه راهدار مقیاس1:25،000 (مجری طرح: محمدرضا قاسمی، ناظر: قدرت اله رستمی پایدار، مشاور: شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، 1386)

185- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- مطالعات لرزه شناسی در گستره دشت جنوب غربی تهران راهنمای فنی برداشت و تفسیر مایکروترمرها (جلد اول) (گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی و شرکت توسعه علوم زمین، 1386)

186- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- مطالعات لرزه شناسی در گستره دشت جنوب غربی تهران تجزیه و تحلیل مایکروترمرها با روش تک ایستگاهی (جلد دوم) (گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی و شرکت توسعه علوم زمین، 1386)

187- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- مطالعات لرزه شناسی در گستره دشت جنوب غربی تهران شکست مرزی، درون چاهی و ReMi  (جلد سوم) (گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی و شرکت توسعه علوم زمین، 1386)

188- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- مطالعات لرزه شناسی در گستره دشت جنوب غربی تهران تجزیه و تحلیل مایکروترمرها با روش آرایه (جلد چهارم) (گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی و شرکت توسعه علوم زمین، 1386)

189-گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- مطالعات ژئوالکتریک در گستره دشت جنوب غرب تهران (جلد اول)+نقشه+ داده (گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی و شرکت توسعه علوم زمین، 1386)

190- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- گزارش آب زمین شناسی - جلد اول - دشت ورامین (گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی و شرکت توسعه علوم زمین، 1386)

191- زمین لغزش آتشگاه کرج (محمدجواد بلورچی- مسعود محمودپور- ایمان انتظام و علیرضا سیاره، 1386)

192- بررسی نخستین آسیب های ساختمانی در منطقه پاکدشت (ایمان انتظام و احمدرضا قاسمی، 1387)

193- تحلیل آماری ویژگی های فیزیکوشیمیایی چشمه های انتخابی البرز مرکزی براساس آزمون های برجای طرح پایش پوسته زمین (امیرشمشکی- احمدرضا قاسمی و یوسف محمدی، 1387)

194- گزارش خشکسالی و تأثیر آن بر بحران ها و بلایای طبیعی از دیدگاه علوم زمین (امیر شمشکی- یوسف محمدی و محمد جواد بلورچی، 1387)

195- گزارش سیل و طوفان مازندران (احمدرضا قاسمی و امیر شمشکی، 1387)

196- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران- آب زمین شناسی ناحیه فرونشست زمین جنوب غرب دشت تهران بیلان آب زیرزمینی (احمدرضا قاسمی- امیر شمشکی- محمدرضا قاسمی و محمد جواد بلورچی، 1387)

197- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- گزارش آب زمین شناسی - جلد دوم - دشت هشتگرد (محمدرضا قاسمی و محمد جواد بلورچی، 1387)

198- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- گزارش آب زمین شناسی - جلد سوم - دشت کرج (محمدرضا قاسمی و محمد جواد بلورچی، 1387)

199- گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در  استان تهران- گزارش آب زمین شناسی - جلد چهارم - دشت اشتهارد (محمدرضا قاسمی و محمد جواد بلورچی، 1387)

200- گزارش علت آسیب های ساختمانی در خیابان شهید بهشتی حصارک کرج (امیر شمشکی و ایمان انتظام، 1387)

201- گزارش نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی چهار گوش های ساری، نکا، خزرآباد و زاغمرز در مقیاس 1:50000 (فرهاد انصاری و محمد جواد بلورچی، 1387)

202- بررسی مخاطرات ناشی از خشکسالی و تاثیر آن بر فرآیند توسعه از دیدگاه زمین شناختی (محمدجواد بلورچی و مسعود محمودپور، 1387)

203- بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان (ایمان انتظام و احمدرضا قاسمی، 1388)

204- بررسی مقدماتی شکل گیری زمین لغزش میدان نماز مهدی شهر- استان سمنان (ایمان انتظام سلطانی- مازیار میرتمیز دوست و مهرزاد خندان، 1388)

205- علت آسیب های ساختمانی در خیابان رباط کریم (حوالی میدان رازی) تهران (امیر شمشکی و یوسف محمدی، 1388)

206- گزارش ریزش و لغزش در کارگاه تونل های بزرگراه تهران - پردیس (تپه سیف) (فرهاد انصاری و ایمان انتظام، 1388)

207- بررسی مقدماتی اصلاح پیچ سامان، ساختگاه جایگاه سوخت و کارتینگ منطقه اوشان، فشم و میگون- استان تهران (   محمدجواد بلورچی- سپهر رجبی بانیانی و مازیار میرتمیز دوست، 1389)

208- بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (احمدرضا قاسمی و مازیار میرتمیزدوست، 1389)

209- بررسی پدیده های زمین شناسی مهندسی ومخاطرات راه کلور- آبگرم با هدف بهبود مسیر (محمدجواد بلورچی و سپهر رجبی بانیانی، 1389)

210- بررسی ناپایداری دامنه ای امامزاده ابراهیم، روستای تکیه سپهسالار، آسارا – جاده چالوس (محمدجواد بلورچی- سپهر رجبی بانیانی و مازیار میرتمیز دوست، 1389)

211- بررسی ناپایداری دامنه‌ای در مسیر خط انتقال گاز روستای سلیم بهرام، شهرستان ساری (ایمان انتظام سلطانی- مازیار میرتمیز دوست و مهرزاد خندان، 1389)

212-  بررسی ناپایداری زمین لغزش حاجی آباد و ساختگاه کارتینگ اوشان، فشم و میگون (شهریار جوادی پور- یوسف محمدی- سپهر رجبی بانیانی و محمدجواد بلورچی، 1389)

213- علل آسیب های ساختمانی در روستاهای پیرامون ساختگاه سد سیاه بیشه (محمدجواد بلورچی- مهرزاد خندان و سپهر رجبی بانیانی، 1389)

214- ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن – ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ - کشور تاجیکستان (امیر شمشکی و یوسف محمدی، 1389)

215- بررسی نشست نامتقارن در منطقه عظیم آباد شهر ری (امیر شمشکی و سپهر رجبی بانیانی، 1390)

216- گزارش زمین‌لغزش کمند، راه فیروزکوه- سمنان (مازیار میر تمیزدوست و سپهر رجبی بانیانی، 1390)

217- بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مازیار میر تمیز دوست و احمدرضا قاسمی، 1390)

218- گزارش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی دریاچه ارومیه (سپهر رجبی بانیانی و محمد جواد بلورچی، 1390)

219- گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (سپهر رجبی بانیانی- مهرزاد خندان و رضا تاجیک، 1390)

220- بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (احمدرضا قاسمی و مازیار میرتمیزدوست، 1390)

221- بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای پیلدره از توابع شهرستان املش- استان گیلان (ایمان انتظام سلطانی-مازیار میرتمیز دوست و احمدرضا قاسمی، 1390)

222- گزارش انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره جوشقان (سپهر رجبی بانیانی و مهرزاد خندان، 1390)

223- خلاصه گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (احمدرضا قاسمی، 1390)

224- گزارش برگه زمین شناسی مهندسی 1:250000 تبریز (مهندسین مشاور پی سنگ، 1390)

225- گزارش برگه مخاطرات زمین شناسی 1:250000 تبریز (مهندسین مشاور پی سنگ، 1390)

226- گزارش برگه ریخت زمین شناسی مهندسی  1:250000 تبریز (مهندسین مشاور پی سنگ، 1390)

227- گزارش برگه آب زمین شناسی و زمین شناسی زیست محیطی 1:250000 تبریز (مهندسین مشاور پی سنگ، 1390)

228- وضعیت آبشناسی و زمین آبشناسی استان های کشور و اولویت های پژوهشی منابع آب (امیر شمشکی- احمد رضا قاسمی و یوسف محمدی، 1390)

229- شناسایی و مکان یابی ساختگاه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه (محمد جواد بلورچی- سپهر رجبی بانیانی و شهریار سلیمانی آزاد، 1390)

230- بررسی زمین لغزش های رخ داده در راستای خطوط لوله گاز گستره جنوب ساری و رامسر (سپهر رجبی بانیانی-محمدجواد بلورچی- ایمان انتظام- مهرزاد قنبرزاده و حسین رنجبر، 1391)

231- بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای مومج شهرستان دماوند- استان تهران (مازیار میر تمیزدوست- ایمان انتظام سلطانی و محمد جواد بلورچی، 1391)

232- گزارش زمین شناسی مهندسی انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره گرمسار (سپهر رجبی بانیانی و مهرزاد خندان، 1391)

233- بررسی علت آسیب ساختمانی مرغداری روستای بلقلم آبچال-بخش لاریجان- استان مازندران (مازیار میر تمیزدوست و محمد جواد بلورچی، 1391)

234- مطالعه ساختگاه روستای لیلاب و مخاطرات زمین شناسی پیرامون آن (ایمان انتظام و امیر شمشکی، 1391)

235- بررسی مخاطرات ناشی از پدیده گل روانه تهدیدی برای روستای لیلاب آذربایجان شرقی منطقه ورزقان (شهریار جوادی پور با همکاری کارشناسان تبریز، 1391)

236- بررسی مقدماتی مخاطرات زمین شناختی شهر رودبار (استان گیلان) (ایمان انتظام- مسعود محمودپور و محمدجواد بلورچی، 1391)

237- گزارش برگه 1:25000 زمین شناسی مهندسی بروجرد (محمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1391)

238- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی بروجرد (INW 5757)
جلد اول: لرزه‌خیزی، ویژگی‌های‌ آماری زمین‌لرزه‌ها و پردازش فهرست زمین‌لرزه‌ها (محمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1391)

239- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی بروجرد (INW 5757)
جلد دوم: لرزه زمین‌ ساخت و برآرود خطر زمین‌لرزه (محمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1391)

240- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی بروجرد (INW 5757)
جلد سوم : فرونشست، سیل، زمین لغزش و روانگرایی (محمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1391)

241- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی بروجرد (INW 5757)
جلد چهارم: زمین‌ریخت‌شناسی مهندسی (محمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1391)

242- گزارش برگه 25000/1 زمین‌‌شناسی مهندسی دودانگه  (IVNE 5757) (محمدرضا قاسمی و محمدجواد بلورچی، 1391)

243- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی دودانگه (INW 5757)
جلد اول: لرزه‌خیزی، ویژگی‌های‌ آماری زمین‌لرزه‌ها و پردازش فهرست زمین‌لرزه‌ها (محمدرضا قاسمی و محمدجواد بلورچی، 1391)

244- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی دودانگه  (INW 5757)
جلد دوم: لرزه زمین‌ ساخت و برآرود خطر زمین‌لرزه (محمدرضا قاسمی و محمدجواد بلورچی، 1391)

245- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی دودانگه  (INW 5757)
جلد سوم : فرونشست، سیل، زمین لغزش و روانگرایی (محمدرضا قاسمی و محمدجواد بلورچی، 1391)

246- گزارش برگه 1:25000 مخاطرات و زمین ریخت شناسی مهندسی دودانگه  (INW 5757)
جلد چهارم: زمین‌ریخت‌شناسی مهندسی (محمدرضا قاسمی و محمدجواد بلورچی، 1391)

247- گزارش بازدید از نشست زمین و آسیب های ساختمانی روستای مافتون (احمدرضا قاسمی و مازیار میرتمیزدوست، 1392)

248- بررسی علت آسیب دیدگی ساختمان «شرکت تعاونی تولید لبنیات البرز» توتکابن- رستم آباد-استان گیلان (مازیار میر تمیزدوست و مهرزاد خندان، 1392)

249- بررسی علت ناپایداری و گسست زمین در ساختگاه مخزن آب فضای سبز شهرستان قدس- استان تهران (  مازیار میر تمیزدوست، 1392)

250- گزارش فوری- مقدماتی زمین لرزه بشاگرد استان هرمزگان (محمجواد بلورچی- فرهاد انصاری مقدم و حامد درزاده، 1392)

251- گزارش بررسی آتش سوزی و آلودگی هیدروکربوری چاه های آب جنوب کوهدشت (استان لرستان) (فرهاد انصاری- محمدجواد بلورچی- سپهر رجبی- حجت اله میرزاوند- احداله فاضلی و امیر شمشکی، 1392)

252- بررسی زمین لغزش کیلان شهرستان دماوند (سپهر رجبی بانیانی و مازیار میرتمیزدوست، 1393)

253- بررسی شکاف ایجاد شده در دشت دیندارلو (استان فارس-خاور فسا) به روش ژئوالکتریک (شهریار جوادی پور- سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی، 1394)

254- فرونشست زمین در ایران (مسعود محمودپور، 1394)

255- گزارش نقشه زمین ریخت شناسی مهندسی خور مقیاس: 1:25000 (محمدرضا عبداللهی، 1394)

256- گزارش نقشه زمین ریخت شناسی مهندسی طاوسیه مقیاس: 1:25000 (محمدرضا عبداللهی، 1394)

257- گزارش نقشه زمین ریخت شناسی مهندسی فشند مقیاس: 1:25000 (محمدرضا عبداللهی، 1394)

258- گزارش نقشه زمین ریخت شناسی مهندسی هشتگرد مقیاس: 1:25000 (محمدرضا عبداللهی، 1394)

259- تحلیل نرخ فرونشست زمین در گستره جنوب باختری تهران (سپهر رجبی بانیانی- احمدرضا قاسمی و امیر شمشکی، 1395)

260- گزارش فروریزش شهران (95/03/28) (سپهر رجبی بانیانی- احمدرضا قاسمی و امیر شمشکی، 1395)

261- فروریزش های خیابان پیامبر و کیانشهر تهران (سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی، 1395)

262- نگاهی به فرونشست زمین در ایران (امیر شمشکی- ایمان انتظام سلطانی- مسعود محمودپور و محمد جواد بلورچی، 1395)

263- بررسی فروریزش های بلوک A2 شهرک اکباتان (سپهر رجبی بانیانی، 1396)

264- بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (سپهر رجبی- احمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1396)

265- گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (فرهاد انصاری و احمدرضا قاسمی، 1396)

266- بررسی مخاطرات ناشی فرونشست در محدوده شهری سرابله استان ایلام (فرهاد انصاری و احمدرضا قاسمی، 1396)

267- بررسی احتمال ایجاد فروچاله در محدوده شهری سرابله استان ایلام از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (گزارش مقدماتی) (سپهر رجبی و احمدرضا قاسمی، 1396)

268- گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (یوسف محمدی- شهریار جوادی- ایمان انتظام- احمدرضا قاسمی- امیر شمشکی و مه آسا روستایی، 1396)

269- بررسی فرونشست و شکاف طولی زمین در مسیر بزرگراه امام حسین ( حد فاصل سه راهی کرادمیر یبارک- جاده ملارد شهرستان شهریار) (احمدرضا قاسمی و علیرضا پژوهنده، 1397)

270- گزارش مقدماتی دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (ایمان انتظام سلطانی- علیرضا سیاره و علیرضا پژوهنده، 1397)

271- بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش در شهر شیراز - بلوار جمهوری اسلامی شیراز (شهریار جوادی پور - سپهر رجبی بانیانی و کارشناسان مرکز شیراز، 1397)

272- بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک - فردوس (سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی، 1397)

273- بررسی زمین لغزش بلوار شهرک (طالقان) – استان البرز پیشنهاد روش های تثبیت و پایدارسازی (مازیار میرتمیزدوست و سپهر رجبی، 1397)

274- بررسی وضعیت پایداری دکل های خط انتقال برق محدوده معدن شمام رستم آباد – استان گیلان (مازیار میرتمیزدوست و سپهر رجبی، 1397)

275- بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (یوسف محمدی و مازیار میرتمیزدوست، 1397)

276- بررسی زمین لغزش مسیر شمشک - دیزین، استان تهران (سپهر رجبی بانیانی و علیرضا رضایی، 1398)

277- گزارش شناسایی و انتخاب محدوده ی ساختگاه مناسب برای جابجایی واحدهای مسکونی آسیب دیده بر اثر زمین لغزش روستای بیانلو (خوی- استان آذربایجان غربی) (سپهر رجبی بانیانی و مسعود محمودپور،1398)

278- گزارش شناسایی و ارزیابی وضعیت ساختگاه پیشنهادی برای جابجایی و اسکان ساکنان روستای گوگرد (خوی- استان آذربایجان غربی) (سپهر رجبی بانیانی و مسعود محمودپور،1398)

279- گزارش بررسی زمین لغزش روستای کفچرین و تحلیل وضعیت ساختگاه پیشنهادی برای جابجایی و ساختمان های آسیب دیده روستا (خوی- استان آذربایجان غربی) (سپهر رجبی بانیانی و مسعود محمودپور،1398)

280- گزارش مقدماتی بررسی  ناپایداری دامنه ای دیواره بزرگراه شهید حقانی - محدوده هتل ارم (شهر تهران-استان تهران) (سپهر رجبی بانیانی و علیرضا پژوهنده، 1398)

281- گزارش مقدماتی دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (ایمان انتظام سلطانی- علیرضا سیاره و علیرضا پژوهنده، 1398)

282- بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (یوسف محمدی و مازیار میرتمیزدوست، 1398)

283- بررسی فرونشست و شکاف طولی زمین در وحیدیه شهرستان شهریار (احمدرضا قاسمی و علیرضا پژوهنده، 1398)

284- مطالعه و بررسی مکانیک خاک ناپایداری دامنه ای دربندسر به منظور ارائه روش پایداری (سپهر رجبی بانیانی و مهرزاد خندان، 1398)

285- تحلیل وضعیت ژئومکانیکی بلوک سنگی در منطقه دروازه قرآن شیراز (استان فارس) (مسعود محمودپور- سپهر رجبی بانیانی و سید محسن شفیعی، 1398)

286- نقشه ملی پهنه بندی خطر زمین لغزش 1:1000000 (ایمان انتظام و میر تمیز دوست، 1398)

287- بررسی زمین لغزش روستای تمیسان گیلاوند-استان تهران (سپهر رجبی بانیانی- علیرضا رضایی و نوشین آقابابازاده، 1399)

288- گزارش مقدماتی ریزش توده‌های سنگی روستای پیت‌سرا واقع در شهرستان سوادکوه (فرهاد انصاری- مرتضی شیخ و رضا شهبازی، 1399)

289- شیوه نامه تهیه اطلس ملی ناپایداری های دامنه ای (سپهر رجبی بانیانی، 1399)

290- پراکندگی نقاط زمین لغزش بر مبنای داده های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (سپهر رجبی بانیانی، 1399)

291- تحلیل مقدماتی رویداد زمین لغزش های 22 فروردین ماه 1399، منطقه دربند استان تهران (سپهر رجبی بانیانی و علیرضا رضایی، 1399)

292- بررسی و تجزیه و تحلیل رویداد سنگ لغزش نوجان، جاده کرج-چالوس استان البرز (سپهر رجبی بانیانی- علیرضا رضایی و نوشین آقابابازاده، 1399)

293- بررسی زمین لغزش روستای لواسان بزرگ استان تهران (سپهر رجبی بانیانی- علیرضا رضائی- مازیار میرتمیزدوست و مهرزاد خندان، 1399)

294- گزارش عملیات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه  (RS) در معدن شن و ماسه خلیج تهران (میلاد جمی- مازیار میرتمیزدوست- سمیه حبیبی و وحید سمیعیان، 1400)

295- گزارش بررسی ژئوفیزیکی شکاف های ایجاد شده ناشی از فرونشست در محدوده ورزشگاه نقش جهان، اصفهان (میلاد جمی- سمیه حبیبی سه ساری- بابک صدقی- مهرزاد خندان و عذرا حسن لو، 1400)

296- شیوه‌نامه آزمایش های ژئوتکنیک (بر پایه دستورالعمل های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) (مهرزاد خندان، 1400)

297- شیوه‌‌نامه تهیه آلبوم نقشه‌‌های زمین‌‌شناسی مهندسی در مقیاس‌‌های 1:50000 و 1:25000 (فرهاد انصاری، 1400)

298- شیوه‌نامه تهیه اطلس ملی ویژگی‌های ژئومکانیکی و زمین‌شناسی مهندسی توده سنگ‌ها (مسعود محمودپور، 1400)

299- بررسی رویداد زمینلغزش در محدوده پل زنگوله، 21 اسفند ماه 1400، استان مازندران، (پل زنگوله، جاده کرج – چالوس) ( علیرضا رضائی- مهرزادخندان و نوشین آقابابازاده، 1400)

300- گزارش بازدید از رخداد زمین لغزش در روستای خسادان سفلی از توابع بخش کلاچای شهرستان رودسر (استان گیلان) (محمدعلی شکری- مازیار میرتمیزدوست و نسیم حداد ایرانی، 1401)

301- گزارش بازدید از زمین لغزش روستای سلجه چال از توابع رحیم آباد شهرستان رودسر (استان گیلان) (محمدعلی شکری- مازیار میرتمیزدوست و نسیم حداد ایرانی، 1401)

302-  گزارش بازدید از منطقه سوستان در خصوص رخداد زمین لغزش شهرستان لاهیجان (استان گیلان) (مازیار میرتمیزدوست- محمدعلی شکری و نسیم حداد ایرانی، 1401)

303-  بررسی شاخص ها و پروداکتهای سنجش از دوری جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک (وحید سمیعیان  سمیه حبیبی سه ساری، 1401)

304- بررسی ژئوفیزیکی شکافهای ناشی از فرونشست زمین در معین آباد و خط راه آهن تهران - مشهد در محدوده دشت ورامین (میلاد جمی- سمیه حبیبی سه ساری- مهرزاد خندان- وحید سمیعیان- ملیحه نوروزی و امیر شمشکی، 1401)

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱