پروژه های خاتمه یافته

تعداد بازدید:۲۴۹

1- بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای مومج شهرستان دماوند- استان تهران (مازیار میر تمیزدوست- ایمان انتظام سلطانی و محمد جواد بلورچی، 1391)

2- بررسی شکاف ایجاد شده در دشت دیندارلو (استان فارس-خاور فسا) به روش ژئوالکتریک (شهریار جوادی پور- سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی، 1394)

3- بررسی فروچاله و شکاف های زمین دشت ایج استان فارس (ایمان انتظام- احمدرضا قاسمی- طهمورث یوسفی و محسن شفیعی، 1394)

4- نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی خور مقیاس: 1:25000-  6162 III SE

(احمد دادستان- سوزان کریم نژاد طاری- لیلا مهرپرتو- علیرضا سیاره- اصغر صادقی- امیر شمشکی- یوسف محمدی و احمدرضا قاسمی، 1394)

5- گزارش نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی طاووسیه مقیاس: 1:25000-   6161 I NW

(امیر شمشکی- احمدرضا قاسمی- یوسف محمدی- احمد دادستان- اصغر صادقی- علیرضا سیاره- لیلا مهرپرتو و سوزان کریم نژاد طاری، 1394)

6- گزارش نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی فشند مقیاس 25000:1 -  6162 II SW

(امیر شمشکی- یوسف محمدی- احمد رضا قاسمی- احمد دادستان- لیلا مهرپرتو- سوزان کریم نژاد طاری- اصغر صادقی و علیرضا سیاره، 1394)

7- گزارش نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی هشتگرد مقیاس: 1:25000 - 6161 IV NE (احمد دادستان- علیرضا سیاره- اصغر صادقی- سوزان کریم نژاد طاری- لیلا مهرپرتو- امیر شمشکی- یوسف محمدی و احمدرضا قاسمی، 1394)

8- بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو- استان فارس (احمدرضا قاسمی و ایمان انتظام، 1395)

9- فروریزش های خیابان پیامبر و کیانشهر تهران (سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی، 1395)

10- بررسی رخداد شکاف های طولی در دشت ورامین (پیرامون مسیر راه آهن و روستای معین آباد) (احمدرضا قاسمی و یوسف محمدی، 1395)

11- گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکاف های دشت ابرکوه، استان یزد (ایمان انتظام، 1395)

12- گزارش زمین شناسی کارست محدود کلات (کوه های هزار مسجد) (عذرا حسن لو و محمد جودکی، 1395)

13-برررسی فرونشست دشت میناب (یوسف محمدی- شهریار جوادی پور- احمدرضا قاسمی- ایمان انتظام سلطانی- امیر شمشکی و مه آسا روستایی، 1395)

14- فرونشست در دشت قره بلاغ- استان فارس (ایمان انتظام سلطانی- احمدرضا قاسمی- امیر شمشکی- یوسف محمدی- مریم دهقانی- مه آسا روستایی- سید محسن شفیعی و طهمورث یوسفی، 1395)

15- گزارش اکتشاف منابع اب های کارستی استان یزد با تکیه بر مباحث سنگ شناسی، چینه نگاری، آب زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری (محمد جودکی- سمیه سلیمانی- منیر شریفی دوست- نیره صبور- سعید محمدزاده- زینب معمارنژادیان- بیتا میرزاپور و مرتضی یوسفی، 1395)

16- گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال غرب کشور (احمدرضا قاسمی و یوسف محمدی، 1396)

17- بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (سپهر رجبی- احمدرضا قاسمی و مسعود محمودپور، 1396)

18- گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (فرهاد انصاری و احمدرضا قاسمی، 1396)

19- بررسی مخاطرات ناشی فرونشست در محدوده شهری سرابله استان ایلام (شهریار جوادی پور- سپهر رجبی و احمدرضا قاسمی، 1396)

20- بررسی احتمال ایجاد فروچاله در محدوده شهری سرابله استان ایلام از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (گزارش مقدماتی) (سپهر رجبی و احمدرضا قاسمی، 1396)

21- گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (یوسف محمدی- شهریار جوادی- ایمان انتظام- احمدرضا قاسمی- امیر شمشکی و مه آسا روستایی، 1396)

22- بررسی فرونشست و شکاف طولی زمین در مسیر بزرگراه امام حسین ( حد فاصل سه راهی کرادمیر یبارک- جاده ملارد شهرستان شهریار) (احمدرضا قاسمی و علیرضا پژوهنده، 1397)

23- گزارش مقدماتی دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (ایمان انتظام سلطانی- علیرضا سیاره و علیرضا پژوهنده، 1397)

24- گزارش مقدماتی زمین لغزش ولشت و تاثیر آن بر روی فعالیت های معدن کاری منطقه (هیراد ندیم- ایمان انتظام سلطانی- حسین رنجبر درواری و امید اردبیلی، 1397)

25- زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (فرهاد انصاری- ایمان انتظام- احمدرضا قاسمی- اکبر ابوطالبی- علی زارعی و مرتضی موسوی،1397)

26- گزارش بررسی منابع آب کشور (عذرا حسن لو و ایمان انتظام، 1397)

27- بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک - فردوس (سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی، 1397)

28- بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (یوسف محمدی و مازیار میرتمیزدوست، 1397)

29- محدوده مطالعاتی کارست کلات بررسی زمین شناسی و ساختاری تکتونیک (عذرا حسن لو، 1397)

30- گزارش فوری زمین لغزش منطقه حسین آباد کالپوش (ایمان انتظام- علیرضا رضایی- نوشین بابازاده- یاسر وکیل زاده و یوسف محمدی، 1398)

31- گزارش بررسی  مقدماتی و ارزیابی و جانمایی ساختگاه جدیدی روستای حسین آباد کالپوش شهرستان میامی، استان سمنان (علیرضا رضایی- نوشین بابازاده- ایمان انتظام- یاسر وکیل زاده و شهرام نواواجاری، 1398)

32- گزارش بازدید اولیه از حفره کارستی شمال شهر همدان (محمد حسین قبادی- مرتضی یوسفی- منیر شریفی دوست- عذرا حسنلو و عباس توسلی، 1398)

33- گزارش مقاطع عرضی دشت تهران (یوسف محمدی، 1398)

34- جهت جریان آب کارستی از دیدگاه زمین شناسی (زینب معمارنژادیان، 1398)

35- گزارش تکتونیک کارست کرمانشاه(فاز دوم) (عذرا حسن لو و مرتضی یوسفی، 1398)

36- اطلس اطلاعات فرو نشست استان تهران (عذرا حسن لو - مه آسا روستایی- ایمان انتظام و رضا شهبازی، 1398)

37- هیدروژئولوژی (بخش منابع آب) (منیر شریفی دوست- زینب معمارنژادیان و فاطمه کلانتریان، 1398)

38- نقشه پهنه های فرونشست دشت های ایران (ایمان انتظام سلطانی- امیر شمشکی- داود رفاهی- مه آسا روستایی- علی بیاتانی- عذرا حسنلو- زینب معمارنژادیان- رضا شهبازی- فرهاد انصاری- مسعود محمودپور- علیرضا رضایی و مهرداد بطحائی، 1398)

39- نقشه پتانسیل کارست شدگی کشور (مسعود مرسلی- منیر شریفی دوست- زینب معمارنژادیان- رسمیه سلیمانی- معصومه خلج معصومی- حمیدرضا جعفری ساروقی- علیرضا رضایی و مهرداد بطحائی، 1398)

40- گزارش فرونشست دشت کاشان (ایمان انتظام، 1398)

41- بررسی فرونشست و شکاف طولی زمین در وحیدیه شهرستان شهریار (احمدرضا قاسمی و علیرضا پژوهنده، 1398)

42- بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (یوسف محمدی و مازیار میرتمیزدوست، 1398)

43- نقشه بیلان حوضه آبریز پاوه- جوانرود (یوسف محمدی، 1398)

44- نقشه ملی پهنه بندی خطر زمین لغزش (ایمان انتظام سلطانی و مازیار میرتمیزدوست، 1398)

45- نقشه خطر سیلاب کشور (امیر شمشکی- یوسف محمدی و احمد رضا قاسمی، 1398)

46- گزارش نقشه ملی کارست (منیر شریفی دوست و زینب معمارنژادیان، 1398)

47- گزارش نقشه ملی فرونشست (عذرا حسن لو و زینب معمارنژادیان، 1398)

48- نقشه شکاف ها و فرونشست کاشان (عذرا حسن لو- منیر شریفی دوست- بابک صدقی- زینب معمارنژادیان و مه آسا روستایی، 1398)

49- گزارش سیل خیزی حوضه آبریز هوانیروز شهر اصفهان (1398)

50- نقشه شکاف ها و فرونشست زمین دشت اصفهان (1398)

51- بررسی خطر فرونشست در دشت سمنان (1398)

52- نقشه مقاطع عرضی آبخوان دشت تهران (1398)

53- گزارش نقشه فرونشست استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک های تداخل سنجی راداری و تصاویر ماهواره ای sentinel-1 (رسول فیضی و ایمان انتظام، 1399)

54-مطالعه غار مارهموار همدان (احمدرضا قاسمی و مرتضی یوسفی، 1399)

55- کابرد داده های ماهواره GRACE در بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی (زینب معمارنژادیان، 1399)

56- گزارش مقدماتی وضعیت آبخوان دشت تهران و مقاطع عرضی آن (یوسف محمدی، 1399)

57- بررسی مخاطرات زمین شناسی استان زنجان (رضا شهبازی- فرهاد انصاری و عذرا حسن لو، 1399)

58- نقشه مخاطرات استان زنجان (رضا شهبازی- فرهاد انصاری- عذرا حسن لو و رضا علیخانزاده، 1399)

59- نقشه فرونشست زمین و شکاف های دشت سمنان (پروژه مطالعات فرونشست زمین در دشت های کشور) (امیر شمشکی- زینب معمارنژادیان- یاسر وکیل زاده- مه آسا روستایی و ایمان انتظام سلطانی، 1399)

60- نقشه فرونشست و شکاف های  زمین در محدوده مطالعاتی دشت های مهیار (احمدرضا قاسمی- سید محسن شفیعی- مه آسا روستایی- رضا شهبازی- رضا اسلامی و ایمان انتظام سلطانی، 1399)

61- نقشه فرونشست زمین و شکاف های  دشت باد- خالد آباد (عذرا حسن لو- سمیه حبیبی- بابک صدقی- زینب معمارنژادیان- مه آسا روستایی- رضا اسلامی- فرهاد انصاری و رضا شهبازی، 1399)

62- نقشه مخاطرات استان لرستان (رضا شهبازی- فرهاد انصاری- عذرا حسن لو و رضا علیخانزاده، 1399)

63- نقشه پتانسیل کارست کشور (رضا شهبازی- ایمان انتظام- امیر شمشکی- احمدرضا قاسمی- عذرا حسن لو- زینب معمارنژادیان- منیر شریفی دوست و محمد هادی مدرس، 1399)

64- نقشه فرونشست زمین  و شکاف های  خاک دشت اصفهان- برخوار (احمدرضا قاسمی- حمیدرضا ایزدی- مه آسا روستایی- رضا شهبازی- رضا اسلامی و ایمان انتظام سلطانی، 1399)

65- نقشه فرونشست و شکاف های بادرود (عذرا حسن لو، 1399)

66- بررسی ایزوتوپی منابع آب کارستی کرمانشاه (امیر شمشکی، 1399)

67- گزارش خلاصه مدیریتی ریسک فرونشست در تهران (به درخواست بحران شهرداری تهران) (ایمان انتظام سلطانی، 1400)

68- گزارش مروری بر وضعیت فرونشست در ایران (بنا به درخواست کمیسیون اصل نود، مجلس شورای اسلامی) (گروه آب زمین شناسی، 1400)

69- شیوه نامه مطالعات فرونشست (ایمان انتظام سلطانی، 1400)

70- گزارش استعلامات فرونشست  سال ۱۴۰۰ (زینب معمارنژادیان، 1400)

71- گزارش معرفی سامانه گوگل ارث انجین و کاربردهای آن (زینب معمارنژادیان، 1400)

72- نقشه های موضوعی فرونشست (زینب معمارنژادیان، 1400)

73- به روز رسانی نقشه فرونشست دشت کاشان(افزودن اطلاعات بخش ابوزید اباد) (عذرا حسن لو، 1400)

74- نقشه  و خلاصه گزارش انگلیسی فرونشست دشت کاشان (عذرا حسن لو، 1400)

75- گزارش به روز شده زمین شناسی و شکافهای دشت کاشان(افزودن اطلاعات بخش ابوزید اباد) (عذرا حسن لو، 1400)

76- گزارش بخش زمین شناسی و شکافهای دشت بادرود (عذرا حسن لو، 1400)

77- نقشه اولیه شکافها و فرونشست دشت گلپایگان (عذرا حسن لو، 1400)

78- نقشه سیل مازندران (یوسف محمدی و حسین رنجبر درواری، 1400)

79- گزارش بیلان کارست کرمانشاه (یوسف محمدی، 1400)

80- گزارش آبخوان تهران (یوسف محمدی، 1400)

81- شیوه نامه مطالعات و نقشه آب زمین شناسی (یوسف محمدی، 1400)

82- شیوه نامه مطالعات سیلاب در سازمان زمین شناسی کشور (امیر شمشکی، 1400)

83- نقشه فرونشست زمین دشت اردستان (احمدرضا قاسمی، 1400)

84- گزارش زمین شناسی دشت اردستان (محمدهادی مدرسی، 1400)

85- گزارش زمین شناسی دشت برخوار (احمدرضا قاسمی، 1400)

86- موقعیت سد کوهرنگ 3 در رابطه با سازندهای کارستی، امکان فرار آب و شوری مخزن (احمد رضا قاسمی، 1400)

87- بررسی علت نشت گاز متان در محوطه شهرک صنعتی شهید بابایی(استان مرکزی، شهرستان شازند) (احمدرضا قاسمی و علیرضا سیاره، 1400)

88- شیوه نامه مطالعات مناطق کارستی (احمد رضا قاسمی، 1400)

89- مدل سازی زیر زمینی و تهیه لاگ چاه  اردستان، برخوار، گلپایگان (محمدهادی مدرسی، 1400)

90- تهیه نقشه خطر فرونشست زمین در محدوده دشت دامغان (امیر شمشکی و زینب معمارنژادیان، 1400)

91- تهیه نقشه خطر فرونشست زمین در محدوده دشت سمنان (امیر شمشکی- زینب معمارنژادیان و یاسر وکیل زاده، 1400)

92- بروزرسانی نقشه خطر سیلاب کشور با مقیاس 1:1000000 (امیر شمشکی- عذرا حسن لو و سمیه فتح تبار فیروزجانی، 1400)

93- امکان سنجی شکل گیری آثار نامطلوب زیست محیطی حاصل از بهره برداری چاه آب عمیق تنگه میگون در منطقه رودبار قصران شمیرانات – شمشکی (امیر شمشکی، 1400)

94- گزارش بررسی خطر فرونشست زمین در دشت دامغان (امیر شمشکی، 1400)

95- دستور العمل مطالعه کارست (ریاست جمهوری ) (احمدرضا قاسمی، 1400)

96- دستور العمل مطالعه کارست (ریاست جمهوری- انگلیسی ) (احمدرضا قاسمی، 1400)

97- نقشه فرونشست زمین دشت اصفهان - برخوار (احمدرضا قاسمی، 1401)

98- نقشه فرونشست زمین دشت مهیار (احمدرضا قاسمی، 1401)

99- نقشه فرونشست زمین دشت اردستان (احمدرضا قاسمی، 1401)

100- گزارش رخداد شکاف های زمین در پارک خارون، آبعلی (احمدرضا قاسمی و ایمان انتظام، 1401)

101- گزارش رخداد بالاآمدگی سطح آب زیرزمینی در شهرک جانبازان (احمدرضا قاسمی و یوسف محمدی، 1401)

102- وضعیت آبخوان دشت تهران و مقاطع عرضی آن (یوسف محمدی، 1401)

103- گزارش رخداد بالاآمدگی سطح آب زیرزمینی نسیم شهر (احمدرضا قاسمی و یوسف محمدی، 1401)

104- بررسی زمین شناسی و محدوده های شکاف زمین در محدوده دشت گلپایگان (عذرا حسن لو، 1401)

105- بررسی خاک شناسی در محدوده دشت کاشان (عذرا حسن لو، 1401)

106- بررسی خاک شناسی در محدوده دشت گلپایگان (عذرا حسن لو، 1401)

107- بررسی خاک شناسی در محدوده دشت باد - خالد آباد (عذرا حسن لو، 1401)

108- تهیه نقشه میزان رسوب و ریزش های ناشی از سیل مرزاران(استان تهران) (عذرا حسن لو، 1401)

109- تهیه نقشه اولیه سیل مرزاران(استان تهران) (عذرا حسن لو، 1401)

110- تهیه نقشه موضوعی سیل استان گیلان (عذرا حسن لو، 1401)

111- تهیه نقشه موضوعی فرونشست شهر تهران (عذرا حسن لو، 1401)

112- تهیه نقشه موضوعی فرونشست بجنورد (عذرا حسن لو، 1401)

113- تهیه نقشه موضوعی فرونشست کرمان (عذرا حسن لو، 1401)

114- تعیین نرخ فرونشست حوضه های  آبریز درجه 3  استان چهارمحال و بختیاری (عذرا حسن لو، 1401)

115- تهیه نقشه فروچاله های استان همدان (عذرا حسن لو، 1401)

116- نقشه فرونشست و شکافهای زمین دشت گلپایگان (عذرا حسن لو، 1401)

117- نقشه فرونشست و شکافهای زمین دشت کاشان (عذرا حسن لو، 1401)

118- نقشه فرونشست و شکافهای زمین دشت باد-خالدآباد (عذرا حسن لو، 1401)

119- نقشه خطر فرونشست دشت سمنان (امیر شمشکی، 1401)

120- نقشه خطر فرونشست دشت دامغان (امیر شمشکی، 1401)

121- نقشه حداکثر نرخ فرونشست حوضه های آبریز درجه 3 کشور (فایل اکسل و نقشه) (زینب معمارنژادیان، 1401)

122- گزارش پاسخ به 41 نامه استعلام فرونشست زمین از طرف ارگان ها و شرکت های مهندسین مشاور (زینب معمارنژادیان، 1401)

123- اصلاح نقشه پتانسیل کارست کشور (مطالعات کارست) (منیر شریفی دوست، 1401)

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۱