پروژه های خاتمه یافته

تعداد بازدید:۱۸۲

1- مطالبی چند درباره سایزموتکتونیک: ایران مرکزی (م. بربریان- م. ایرانمنش و الف مهاجر،1353)

2- پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت (سایزموتکتونیک ایران)- گزارش شماره 39 (مانوئل بربریان، 1357)

3- بررسی نو زمینساخت لرزه خیزی و لرزه زمینساخت منطقه های شیراز، زاگرس ایران (محمدرضا صمدیان، 1363)

4- پژوهش و بررسی نو زمینساخت، لرزه زمینساخت و خطر زمینلرزه-گسلش در گستره تهران بزرگ و پیرامون(گزارش 56) (مانوئل بربریان- منوچهرقرشی- ارسلان مهاجر اشجعی- بهرام ارژنگ روش و محمد جواد بلورچی، 1364)

5- بررسی آسیب دیدگی ساختمانها در بخش دهدز و روستاهای دهنو و میراحمد از توابع شهرستان ایذه (محمدرضا صمدیان، 1365)

6- پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت کاربردی و خطر زمینلرزه - گسلش در ساختگاه ایستگاه زمینی ماهوارهای مبارکه ی مخابرات اصفهان (مانوئل بربریان و منوچهر قرشی، 1365)

7- پژوهشی و بررسی لرزه زمین ساخت کاربردی و خطر زمینلرزه- گسلش در گستره ی دریاچه تکتونیکی ارومیه و چگونگی زایش آن (مانوئل بربریان و منوچهر قرشی، 1366)

8- پژوهش و بررسی نو زمینساخت، لرزه زمینساخت و خطر زمینلرزه-گسلش در گستره قزوین بزرگ و پیرامون (گزارش 61) (مانوئل بربریان- منوچهرقرشی- ارسلان مهاجر اشجعی- بهرام ارژنگ روش و محمد جواد بلورچی، 1371)

9- آنالیز خطر زمینلرزه شبکه شریان حیاتی جاده های استان کرمان (ناصر نوروزیان، 1374)

10- پژوهش و بررسی نو زمینساخت، لرزه زمینساخت و خطر زمینلرزه-گسلش در گستره سمنان و پیرامون (مانوئل بربریان- منوچهرقرشی- شجاع طاهری- مرتضی طالبیان و محمد جواد بلورچی، 1375)

11- پژوهش و بررسی نو زمینساخت، لرزه زمینساخت و خطر زمینلرزه-گسلش در گستره مشهد و پیرامون (مانوئل بربریان- منوچهرقرشی- شجاع طاهری- مرتضی طالبیان و محمد جواد بلورچی، 1375)

12- مقدمه ای برلرزه خیزی کشور( فلات ایران زمین) با نگرشی بر زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم (1382)

13- مطالعات سایزموتکتونیکی (خطر زمینلرزه-گسلش) در چهار گوشه کرمان (1382)

14- گزارش برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره زنجان (دکتر عباس مهدویان، 1383)

15- شرحی بر زمین لرزه 21 دی ماه 1383 شمال گرگان (1383)

16- برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش کرمانشاه (1384)

17- گزارش فوری تغییرات آتشفشان دماوند در بهمن ماه 85 (امیر شمشکی- فرهاد انصاری مقدم- یوسف محمدی و کوروش لطیفی، 1385)

18- پژوهش و بررسی نوزمینساخت، لرزه زمین  ساخت و خطر زمین لرزه-گسلش در گستره اهواز (دکتر حجت اله صفری و دکتر عباس چرچی، 1385)

19- برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش رفسنجان (1385)

20- لرزه خیزی، ویژگی های آماری زمین لرزه ها و پردازش فهرست زمین لرزه ها (1385)

21- ریخت شناسی، ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساخت (1385)

22- برآورد خطر زمین لرزه  و تهیه طیف های پاسخ زمین (1385)

23- مطالعات برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش سبزوار -جلد اول: تصحیح و بازنگری کاتالوگ لرزه‌ای (1387)

24- مطالعات برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش سبزوار -جلد دوم : ریخت زمین ساخت ، زمین شناسی ساختمانی و گسلش جنبا (1387)

25- مطالعات برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش ساوه-جلد اول (لرزه خیزی، ویژگی های آماری زمینلرزه ها و پردازش فهرست زمین لرزه ها (1387)

26- مطالعات برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش ساوه-جلد دوم: ریخت شناسی، ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساخت (1387)

27- مطالعات برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش ساوه -جلد سوم : طیف پاسخ زمین (1387)

28- مطالعات برآورد خطر زمینلرزه - گسلش در گستره چهار گوش شهرکرد (1387)

29- گزارش مطالعات زمینساخت، لرزه خیزی، لرزه زمینساخت و پهنه بندی لرزه ای کوه کور خورد (1388)

30- مطالعات لرزه زمینساخت در گستره چهار گوش تبریز  - جلد اول (1388)

31- مطالعات لرزه زمینساخت در گستره چهار گوش تبریز - جلد دوم (1388)

32- مطالعات لرزه زمینساخت در گستره چهار گوش تبریز  -  جلد سوم (1388)

33- مطالعات لرزه زمینساخت در گستره چهار گوش اهواز (1388)

34- مطالعات لرزه زمینساخت در گستره چهار گوش زنجان (1388)

35- لرزه خیزی، ویژگی های آماری زمین لرزه ها و پردازش فهرست زمین لرزه ها (1388)

36- ریخت شناسی، ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساخت (1388)

37- برآورد خطر زمین لرزه  و تهیه طیف های پاسخ زمین (1388)

38- اندازه گیری و رفتارسنجی فرونشست دشت هشتگرد با استفاده از داده های GPS دو فرکانس(پوستر) (رضا تاجیک، سید اجمد آقاحسینی،سعید جباری بوکانی، رضا اسلامی مشکنانی و مصطفی گنجیان، 1388)

39- brief report on Earthquake reconnaissance after the Mw 5.8 July 22nd 2010 Ahle (Kodian), Zagros-Iran (بهنام اویسی، مجیدنعمتی و محمدجواد بلورچی، 1389)

40- گزارش مقدماتی زمین لرزه 29 آذر 1389 کنارک (ریگان، کرمان) (محمد فروتن، محمدجواد بلورچی، شهریار سلیمانی آزاد، بهنام اویسی، مجید نعمتی، محمدعلی شکری و معصومه اسکندری، 1389)

41- گزارش اولیه زمین لرزه دامغان (گروه لرزه زمین ساخت، 1389)

42- گزارش رخداد زمین لرزه 25 خرداد جنوب کهنوج، کرمان (محمدعلی شکری، معصومه اسکندری، شهریار سلیمانی آزاد، بهنام اویسی، محمدجواد بلورچی و معصومه ضیا، 1390)

43- گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (سپهر رجبی بانیانی، مهرزاد خندان و رضا تاجیک، 1390)

44- گزارش رخداد زمین لرزه 29 دیماه 1390 خورشیدی نیشابور، خراسان رضوی (محمدعلی شکری، معصومه اسکندری و محمد فروتن، 1390)

45- گزارش رخداد زمین لرزه 16 بهمن ماه 1390 خورشیدی خورموج- بوشهر (زاگرس مرکزی) (رضا علیخانزاده، معصومه اسکندری و بهنام اویسی، 1390)

46- گزارشی بر فوج زمین لرزه های دی و بهمن ماه 1390 خورشیدی داود آباد- اراک (استان مرکزی) (محمدعلی شکری- معصومه اسکندری، 1390)

47- گزارش زمینساخت، لرزه خیزی، لرزه زمینساخت و پهنه بندی لرزه ای استان گلستان (1390)

48- گزارش زمینساخت، لرزه خیزی، لرزه زمینساخت و پهنه بندی لرزه ای گنبد کاووس (1390)

49- رخداد زمین لرزه های رگباری در داود آباد استان مرکزی، هشدار یا تخلیه انرژی ذخیره شده؟ (محمدعلی شکری و معصومه اسکندری، 1390)

50- سیستم پیش نشانگر الکترو مغناطیسی زمین لرزه (مجری طرح: محمدرضا قاسمی، مجری فنی: محمد جواد بلورچی، ناظر فنی: شهریار جوادی پور، مهندسین مشاور کاوشگر کان سنگ، بهروز امینی و کوروش لطیفی آیدا هوشیاری فر، 1390)

51- شناسایی و مکان یابی ساختگاه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه (محمد جواد بلورچی، سپهر رجبی بانیانی و شهریار سلیمانی آزاد، 1390)

52- تهیه اطلس لرزه خیزی 1:250000 ارومیه (شهریار سلیمانی آزاد، 1390)

53- لرزه خیزی گستره شهرستان دهلران در طی زمستان- بهار 91-1390،  شهریار سلیمانی آزاد، معصومه اسکندری و محمدجواد بلورچی، 1391)

54- گزارش رخداد زمینلرزه 12 تیر ماه 1391 خواف (1391)

55- گزارش مقدماتی رخداد زمینلرزه 3  مرداد ماه 1391 خورشیدی بلداچی چهارمحال بختیاری، زاگرس (بهنام اویسی، 1391)

56- گزارش فوری زمین لرزه اهر ورزقان (1391)

57- گزارش مقدماتی از شناسایی گسل مسبب زمینلرزه های 21 مرداد آذربایجان شرقی (1391)

58- گزارش رخداد زمینلرزه 12 شهریور ماه 1391 خورشیدی زهان خراسان جنوبی (1391)

59- گزارش رخداد زمینلرزه25 مهر ماه 1391 خورشیدی سروستان (استان کرمان) (1391)

60- گزارش مقدماتی زمینلرزه سوم دی ماه 1391 خوی (1391)

61- گزارش مقدماتی رخداد زمینلرزه 2  بهمن ماه 1391 خورشیدی سیرچ کرمان (1391)

62- گزارش مقدماتی رخداد زمینلرزه 3  بهمن ماه 1391 خورشیدی سپید دشت - لرستان (1391)

63- دو زمینلرزه با بزرگای 6/2 و 6 شهرستان اهر ورزقان در استان آذربایجان شرقی را لرزاند (1391)

65- گزارش رخداد زمینلرزه  25مهر ماه  1391خورشیدی سروستان )( ، (MN=4.5استان کرمان) (محمدعلی شکری و معصومه اسکندری، 1391)

66- گزارش رخداد زمینلرزه  12 شهریورماه 1391خورشیدی زهان، MN=5.2 خراسان جنوبی (محمدعلی شکری، معصومه اسکندری و نسیم حداد، 1391)

67- گزارش رخداد زمینلرزه  15آذرماه  1391خورشیدی زهان، (MN=5.5) خراسان جنوبی  (محمدعلی شکری و معصومه اسکندری، 1391)

68- گزارش اولیه زمین لرزه قدرتمند 27 فروردین ماه 1392 شمال سراوان با بزرگای گشتاوری 7/8 (سلیمانی آزاد، موسوی، درزاده، دریجانی، محمدی گل، جرجندی، بلورچی، 1392)

69- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 27 فروردین ماه 1392 شمال سراوان در سیستان و بلوچستان با بزرگای 7/5 (1392)

70- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 29 فروردین ماه 92 تسوج- مرند، آذربایجان شرقی (1392)

71- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 31 فروردین ماه 92 کمشک- هرمزگان (1392)

72- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 21 اردیبهشت ماه 1392 بزرگا 6/2 شمال جاسک: گوهران- هرمزگان (1392)

73- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 8 اردیبهشت ماه 92 بندر چارک- هرمزگان (1392)

74- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 4 اردیبهشت ماه 92 گلشهر- اصفهان (1392)

75- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 21 اردیبهشت ماه 92 شمال جاسک: گوهران - هرمزگان (1392)

76- گزارش فوری- مقدماتی زمین لرزه بشاگرد استان هرمزگان (محمجواد بلورچی، فرهاد انصاری مقدم و حامد درزاده، 1392)

77- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 11 تیر ماه 92 رویدر - هرمزگان (1392)

78- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 12 مهر ماه 92 خوسف- خراسان جنوبی (1392)

79- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 16 مهر ماه 92 درگاهان-هرمزگان (1392)

80- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 28 آبان ماه 92 خورموج- بوشهر (1392)

81- گزارش فوری- مقدماتی زمین لرزه شنبه استان بوشهر (محمد جواد بلورچی، طهمورث یوسفی، کارگر، رضا علیخانزاده، فرهنگ و صداقت، 1392)

82- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 آبان ماه 92 شربیان- آذربایجان شرقی (1392)

83- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 2 آذر ماه 92 قصرشیرین (منطقه گیلان غرب- کرمانشاه) (1392)

84- گزارش رخداد زمین لرزه 3 آذر ماه 92 قصرشیرین (منطقه گیلان غرب- کرمانشاه) (1392)

85- گزارش رخداد زمین لرزه 3 آذر ماه 92 قصرشیرین-کرمانشاه (1392)

86- گزارش رخداد زمین لرزه 7 آذر 92 برازجان- بوشهر (Mn 5.7) (بهنام اویسی، 1392)

87- پژوهش های لرزه زمین ساختی در  گستره  جنوب کرمان - بم (خطر زمینلرزه و گسلش) (شهریار سلیمانی آزاد، احمد رشیدی و علی رشیدی، 1392)

88- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه  29فروردین ماه  1392خورشیدی تسوج ،(MN=5.2) آذربایجان شرقی، (محمدعلی شکری و معصومه اسکندری، 1392)

89- گزارش فوری زمین لرزه Bastak، زاگرس (بهنام اویسی، 1393)

90- Earthquake geology of the largest instrumental seismic event of Persia: North Saravan seismic event (Mw=7.8) of April 16, 2013 (SE Iran) (شهریار سلیمانی آزاد، موسوی، علی رشیدی و جعفر طاهری، 1392)

91- پژوهش و بررسی  نو زمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش آمل - پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش چهاردهم (منوچهر قرشی، عباس مهدویان و شرکت مهندسین مشاور صحراکاو، 1393)

92- پژوهش و بررسی   نو زمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش بهبهان - پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش دوازدهم (منوچهر قرشی، عباس مهدویان و شرکت مهندسین مشاور زمین آب پی، 1393)

93- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش کاشان-پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش هفدهم
جلد اول: لرزه خیزی، ویژگی آماری زمین لرزه ها  و پردازش فهرست زمین لرزه ها (منوچهر قرشی، شرکت زمین آب پی(کورش هادوی، فرشاد جمالی و حمیدرضا کریم نژاد))، 1393)

94- پژوهش و بررسی  نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش کاشان- پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش هفدهم
جلد دوم: ریخت شناسی، ریخت زمین ساخت  و لرزه زمین ساخت، (منوچهر قرشی، شرکت زمین آب پی(کورش هادوی، فرشاد جمالی و حمیدرضا کریم نژاد))، 1393)

95- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش کاشان- پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش هفدهم
جلد سوم: برآورد پرامترهای لرزه خیزی برآورد خطر زمین لرزه و تهیه طیف‌های پاسخ زمین، (منوچهر قرشی، شرکت زمین آب پی(کورش هادوی، فرشاد جمالی و حمیدرضا کریم نژاد))، 1393)

96-  نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش کاشمر -پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش نوزدهم
جلد اول: تصحیح و بازنگری کاتالوگ لرزه‌ای، (منوچهر قرشی، شرکت توسعه علوم زمین، 1393)

97- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش کاشمر -پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش نوزدهم
جلد دوم: ریخت زمین ساخت و گسلش فعال، (منوچهر قرشی، شرکت توسعه علوم زمین، 1393)

98- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش کاشمر-پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش نوزدهم
جلد سوم: برآورد خطر زمینلرزه، (منوچهر قرشی، شرکت توسعه علوم زمین، 1393)

99- پژوهش و بررسی  نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش گنبدکاووس-پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش بیست و هفتم، (محمدجوادبلورچی، (شرکت مهندسین مشاور صحراکاو) عباس مهدویان، 1393)

100- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش بروجن-پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش بیست و چهارم
جلد اول: لرزه خیزی، ویژگی آماری زمین لرزه ها  و پردازش فهرست زمین لرزه ها (محمدجواد بلورچی، (شرکت زمین آب پی) فرشادجمالی، منا مدنی، 1393)

101- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره بروجن-پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش بیست و چهارم
جلد دوم: ریخت شناسی، ریخت زمین ساخت  و لرزه زمین ساخت (محمدجواد بلورچی، (شرکت زمین آب پی) فرشادجمالی، خالدحسامی آذر، منصوره توکلی‌زاده و منا مدنی، 1393)

102- پژوهش و بررسی   نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش بروجن-پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش بیست و چهارم
جلد سوم: برآورد پرامترهای لرزه خیزی برآورد خطر زمین لرزه و تهیه طیف‌های پاسخ زمین (محمدجواد بلورچی، (شرکت زمین آب پی) فرشادجمالی، منا مدنی، 1393)

103- پژوهش و بررسی  نو زمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره استان گلستان -پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش بیست و ششم (محمدجوادبلورچی، (شرکت مهندسین مشاور صحراکاو) عباس مهدویان، 1393)

104- گزارش پژوهشی لرزه زمین ساخت وگسلش جنبا در گستره باختر تهران- کرج (شهریار سلیمانی آزاد، محمدجواد بلورچی، بهنام اویسی، سعیده علیمردان و نیره صبور، 1394)

105- مطالعات لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه  استان آذربایجان شرقی چهارگوش پلدشت (شهریار سلیمانی آزاد، 1394)

106-مطالعات لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه  استان آذربایجان شرقی چهارگوش تبریز (شهریار سلیمانی آزاد، 1394)

107- مطالعات تکمیلی پتانسیل یابی منابع آب کارستی استان سمنان (نیره صبور، منیر شریفی دوست و شهرام نواواجاری، 1395)

108- گزارش زمینلرزه ۵/۷ پیش قلعه خراسان شمالی (نیره صبور، سپهر رجبی، مه آسا روستایی، فرخ قائمی وو نسترن شجاعی کاوه، 1396)

109- نتایج مقدماتی بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه ای زمینلرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ ازگله کرمانشاه (بزرگا ۷/۳) (شهریار سلیمانی آزاد، نیره صبور، مهدی مرادی، علی اژدری، طهمورث یوسفی، مهدی مشعل و مه آسا روستایی، 1396)

110- پژوهش مقدماتی پژوهش های زمین شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‎ای زمینلرزه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ ملارد- باختر تهران (بزرگا ۵/۲)- (ویرایش دوم)(شهریار سلیمانی آزاد، نیره صبور و مه آسا روستایی،1396)

111- گزارش پروژه تحلیل خطر زمین لرزه ایران (رضا علیخانزاده-رضا تاجیک و محمد صادقی، 1396)

112- گزارش تدقیق گسله های شهر تهران فاز اول بیبلوگرافی (1396)

113- نقشه مقدماتی گسله های جنبای شهر تهران و پیرامون آن+ نقشه گسل های لرزه زای شهر تهران و پیرامون آن (1396)

114- نقشه اولیه تدقیق شده گسل های لرزه زای شهر کرج (نیره صبور، 1396)

115- نقشه اولیه تدقیق شده گسل های لرزه زای شهر مشهد (نیره صبور، 1396)

116- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه  31 تیر ماه 97  تازه آباد-کرمانشاه (رضا علیخانزاده، 1397)

117- بررسی ناهمسانگردی پوسته و گوشته زمین در ایران براساس اطلاعات دورلرز ایستگاه های باند پهن (کوروش لطیفی و رضا علیخانزاده، 1397)

118- گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای 6/4 (کارشناسان گروه لرزه زمین ساخت، 1397)

119- انتشار نسخه دوم بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای 6/4 (کارشناسان گروه لرزه زمین ساخت، 1397)

120- بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب (بزرگا ۶/۴) (نیره صبور،معصومه اسکندری، مهدی مرادی، مه آسا روستایی و محمدرضا قاسمی، 1397)

121- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 16دی ماه 1397 گیلان غرب، کرمانشاه (رضا علیخانزاده، 1397)

122- گزارش پژوهشی لرزه زمین ساخت وگسلش جنبا در گستره باختر تهران- کرج + نقشه گسل های جنبا در گستره باختر تهران- کرج بر روی موزاییک عکس های هوایی تصحیح شده (شهریار سلیمانی آزاد، محمدجواد بلورچی، بهنام اویسی، سعیده علیمردان و نیره صبور، 1397)

123- بررسی ناهمسانگردی پوسته و جبه زمین در ایران بر اساس اطلاعات دورلرز ایستگاههای باند پهن (کوروش لطیفی و رضا علیخان زاده، 1398)

124- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 تیر ماه 98 مسجد سلیمان- خوزستان (رضا علیخانزاده، 1398)

125- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه  14 مرداد ماه 98 کهکیلویه و بویراحمد (رضا علیخانزاده، 1398)

126- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 29 مهر ماه 98 کوخرد-هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1398)

127- گزارش اطلس نقشه های مخاطرات زمین شناختی (رضا شهبازی، فرهاد انصاری، ایمان انتظام، امیر شمشکی،  فریبرز قریب، مرتضی شیخ،  ناهید احمدی،  مهاسا روستایی،  عذرا حسنلو،  علی بیاتانی،  منیر شریفی دوست، زهرا حسینی، محمد زارع مانیزانی، فاطمه کاکوئی، لعبت کمایی، محمود نویری، داوود رفاهی، زینب معمارنژادیان،  یوسف محمدی، احمدرضا قاسمی، مسعود محمودپور،  مسعود مرسلی،  سمیه سلیمانی، معصومه خلج معصومی،  حمیدرضا جعفری ساروقی، مازیار میرتمیزدوست، آیدا محبی، آیدا مهدی علی نیا، هایده دانشمند، بهنام اویسی، نیره صبور، محمد صادقی و زهرا هیبتی، 1398)

128- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 آبان ماه 98 ترک-آذربایجان شرقی (رضا علیخانزاده، 1398)

129- گزارش مقدماتی بررسی های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرزه ای زمین لرزه 17 آبان ماه 98 منطقه ترکمنچای با بزرگای 5/9 در شمال باختری ایران (رضا علیخانزاده، 1398)

130- گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرز‌ه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایران ( یک گزارش فارسی و یک گزارش انگلیسی) (دکتر شهریار سلیمانی آزاد، سیروس اسماعیلی، عبدالحمید سرتیپی، طاهر خوش زارع، دکتر مهاسا روستا، حمیدرضا رجب‌زاده و رضا علیخانزاده، 1398)

131- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 6 دی ماه 98 اهرم- بوشهر (رضا علیخانزاده،1398)

132- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه9 دی ماه 98 قلعه قاضی - هرمزگان (رضا علیخانزاده،1398)

133- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 12 دی ماه 98 سنگان-خراسان رضوی (رضا علیخانزاده،1398)

134- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 2 بهمن ماه 98 سرگز-هرمزگان (رضا علیخانزاده،1398)

135- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7 بهمن ماه 98 زنیان-فارس (رضا علیخانزاده،1398)

136- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 9 بهمن ماه 98 اشنویه- آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده،1398)

137- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 27 بهمن ماه 98 لافت-هرمزگان (رضا علیخانزاده،1398)

138- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 4 اسفند 98 قطور- آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده،1398)

139- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 18اسفندماه 98 سالند- خوزستان (رضا علیخانزاده،1398)

140- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 26 اسفندماه 1398 رویدر- هرمزگان (رضا علیخانزاده،1398)

141- دستورالعمل کار با سیستم پیش نشانگر الکترومغناطیسی زمینلرزه (کوروش لطیفی، 1398)

142- نقشه زمین شناسی کواترنر تهران (بهرام ارژنگ روش، هانیه میرشهوندی، نیره صبور و فرهاد انصاری مقدم، 1398)

143- لرزه زمین ساخت گستره حسین آباد کالپوش (نیره صبور، 1398)

144- پژوهش های لرزه زمین ساختی در گستره جنوب کرمان-بم (خطر زمین لرزه - گسلش)
چارگوش 1:250000 بم (شهریار سلیمانی آزاد، احمد رشیدی و علی رشیدی، 1399)

145- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 8 فروردین ماه 1399  فاریاب - کرمان (رضا علیخانزاده، 1399)

146- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 اردیبهشت ماه 1399  فیروزآباد (رضا علیخانزاده، 1399)

147- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19 اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دماوند- استان تهران (رضا علیخانزاده، 1399)

148- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 4 خرداد ماه 1399  دوگنبدان- استان کهکیلویه و بویراحمد (رضا علیخانزاده، 1399)

149- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ دماوند استان تهران (رضا علیخانزاده، 1399)

150- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ صالح آباد – استان ایلام (رضا علیخانزاده، 1399)

151- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 25 خرداد ماه ۱۳۹۹ بیرم- استان فارس (رضا علیخانزاده، 1399)

152- آنومالی الکترومغناطیسی مرتبط با زمین لرزه های 22 تیرماه 1399 فیروزکوه (بهروز امینی و کوروش لطیفی، 1399)

153- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 5 تیر ماه  ۱۳۹۹ قطور- استان آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1399)

154- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19 مرداد ماه 1399 گیلانغرب - کرمانشاه (رضا علیخانزاده، 1399)

155- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 شهریور ماه ۱۳۹۹ رایمان استان گلستان (رضا علیخانزاده، 1399)

156- گزارش زمین لرزه 5 مهر ماه 99 گلستان (رضا علیخانزاده، 1399)

157- گزارش زمین لرزه 3 آبان ماه 99 آوج-قزوین (رضا علیخانزاده، 1399)

158- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 6 آبان ماه ۱۳۹۹ بهاباد- یزد (رضا علیخانزاده، 1399)

159- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 29 آذر ماه ۱۳۹۹ دماوند- استان تهران (رضا علیخانزاده، 1399)

160- گزارش پیشرفت پروژه ساخت و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی ثبت پیش نشانگرهای زمین لرزه (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1399)

161- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 27 دی ماه 1399 کنگ-هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1399)

162- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 12 بهمن ماه 1399 سرگز- هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1399)

163-  a reviwe of tectonicsand seismotectonicsof Urmia Lake, NW Iran (شهریار سلیمانی آزاد،ر1399)

164- پتانسیل لرزه زایی گسل پیشوا-ورامین (1399)

165- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 29 بهمن ماه 1399  سی سخت – کهکیلویه و بویر احمد (رضا علیخانزاده، 1399)

166- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه24 اسفند ماه 1399  فاریاب - کرمان (رضا علیخانزاده، 1399)

167- بررسی تغییر شکل های فعال و تحلیل لرزه زمین ساخت استانفارس با رویکرد استفاده از داده های شبکه GPS (رضا تاجیک، 1399)

168- کاهندگی امواج پر فرکانس فشارشی و برشی در جنوب شرق ایران (معصومه اسکندری، 1399)

169- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 فروردین ماه 1400 پنجوین – عراق (رضا علیخانزاده، 1400)

170- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 29 فروردین ماه 1400 بندر گناوه – بوشهر (رضا علیخانزاده، 1400)

171- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 27 اردیبهشت ماه 1400 سنخواست – خراسان شمالی (رضا علیخانزاده، 1400)

172- گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 31 اردیبهشت ماه 1400 بندر گناوه – بوشهر (رضا علیخانزاده، 1400)

173- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 8 خرداد ماه 1400 بابامنیر - فارس (رضا علیخانزاده، 1400)

174- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 16 خرداد ماه 1400 صالح آباد - ایلام (رضا علیخانزاده، 1400)

175- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 18 تیر ماه 1400 نقده – آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1400)

176- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 27 تیرماه 1400 خشت - فارس (رضا علیخانزاده، 1400)

177- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 24 مرداد ماه 1400 بومهن - تهران (رضا علیخانزاده، 1400)

178- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه  خرداد 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

179- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه تیر1400 (بااشاره ای بر آنومالی ثبت شده در 27 تیر) (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

180- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه مرداد1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

181- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه شهریور 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

182- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه مهر 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

183- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه آبان 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

184- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه آذر 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

185- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه دی 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

186- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه بهمن 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

187- گزارش ماهانه داده های ایستگاه ثبت پیش نشانگر های میان مدت زمینلرزه ایستگاه تونل حصارک ویژه اسفند 1400 (کوروش لطیفی و بهروز امینی، 1400)

188- گزارش فوری رخداد زمین لرزه  9 مهرماه 1400 بندر گناوه – بوشهر (رضا علیخانزاده، 1400)

189- گزارش فوری رخداد زمین لرزه  12مهرماه 1400چلگرد – چهارمحال و بختیاری (رضا علیخانزاده، 1400)

190- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 24 مهر ماه 1400 یزدانشهر - کرمان (رضا علیخانزاده، 1400)

191- گزارش فوری رخداد زمین لرزه  17مهرماه 1400 قلعه خواجه - خوزستان (رضا علیخانزاده، 1400)

192- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 6 دی ماه 1400 قلعه قاضی - هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1400)

193- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 25 دی ماه 1400 سیرچ - کرمان (رضا علیخانزاده، 1400)

194- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 26 اسفند ماه 1400 کوخرد - هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1400)

195- کاهندگی امواج پر فرکانس فشارشی و برشی در جنوب شرق ایران سری پنج داده (معصومه اسکندری، 1399)

196- کاهندگی امواج پر فرکانس فشارشی و برشی در جنوب شرق ایران سری دو داده (معصومه اسکندری، 1400)

197- شیوه نامه اجرایی طرح ملی رفتار سنجی و پایش آتشفشان دماوند (رضا تاجیک، 1400)

198- شیوه‌نامه پژوهش¬های لرزه¬زمین¬ساختی مطالعه موردی: گستره جنوب کرمان- بم (خطر زمینلرزه - گسلش) (شهریار سلیمانی آزاد، احمد رشیدی و علی رشیدی، 1400)

199- مجموعه گزارش های فوری زمین لرزه های رخداده در سال  1400با بزرگای  5 و بیشتر (رضا علیخانزاده، 1401)

200- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 2 خرداد ماه 1401 سرجنگل – سیستان و بلوچستان (رضا علیخانزاده، 1401)

201- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 25 خرداد ماه 1401 بندر چارک – هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

202- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 1 تیر ماه 1401 بندر مقام – هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

203- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 4 تیر ماه 1401 بندر چارک – هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

204- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 5 تیر ماه 1401 راور - کرمان (رضا علیخانزاده، 1401)

205- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 11 تیر ماه 1401 بندر خمیر – هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

206- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 14 شهریور ماه 1401 فین- هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

207- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 30 شهریور ماه 1401 خوی -آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1401)

208- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 3 مهر ماه 1401 تخت- هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

209- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 13 مهر ماه 1401 خوی -آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1401)

210- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 26 آبان ماه 1401 کنگ- هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

211- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 9 آذر ماه 1401 کنگ- هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1401)

212- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 22 آذر ماه 1401 بشرویه- خراسان جنوبی (رضا علیخانزاده، 1401)

213- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 3 دی ماه 1401 بشرویه- خراسان جنوبی (رضا علیخانزاده، 1401)

214- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 28 دی ماه 1401 خوی- آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1401)

215- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 8 بهمن ماه 1401 خوی- آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1401)

216- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 2 اسفند ماه 1401 درز- فارس (رضا علیخانزاده، 1401)

217- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 3 اسفند ماه 1401 درز- فارس (رضا علیخانزاده، 1401)

218- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 25 اسفند ماه 1401 خوی- آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1401)

219- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 2 فروردین ماه 1402 انبار الوم- گلستان (رضا علیخانزاده، 1402)

220- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 4 فروردین ماه  1402 خوی- آذربایجان غربی (رضا علیخانزاده، 1402)

221- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 12 فروردین ماه  1402 پارسیان- هرمزگان (رضا علیخانزاده، 1402)

222- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 8 اردیبهشت ماه 1402 قدمگاه- خراسان رضوی (رضا علیخانزاده، 1402)

223- گزارش فوری رخداد زمین لرزه 15 اردیبهشت ماه 1402 ملارد- تهران (رضا علیخانزاده، 1402)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲