معرفی مدیریت

تعداد بازدید:۴۴۸

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از بدو تاسیس سازمان با انجام بررسی های آب زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی ساختگاه ها و شریان های حیاتی، پروژه های تامین منابع آب و بررسی های  لرزه زمین ساختی و ژئوفیزیکی کار خود را آغاز و در زمینه های زیر فعالیت نموده است:

  • تهیه اطلس های مخاطرات زمین شناختی کشور
  • تولید داده های بنیادی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی
  • تولید داده های بنیادی منابع آب کشور
  • تولید داده های بنیادی زمین شناسی زیست محیطی کشور
  • بررسی سرچشمه های لرزه زای کشور و تعیین پتانسیل خطر آنها
  • بررسی آتشفشان های جوان و فعال کشور
  • بررسی های زمین شناسی کواترنری

 

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۵