ارزیابی مقدماتی سیل منطقه خلخال و شاندرمن ۸۱/۲/۵

نوع گزارش زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده احمد دادستان- علیرضا سیاره
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

علت وقوع سیل، خسارت ها و توصیه ها

کلید واژه ها: اردبیل زیست محیطی