بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن (شهریور ۱۳۸۱)

نوع گزارش زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده احمد دادستان- علیرضا سیاره
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ شهریور ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن

کلید واژه ها: مازندران زیست محیطی