گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)

نوع گزارش زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده علیرضا سیاره- احمدرضا قاسمی- حسن دیداری عباس آباد
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

در آذرماه سال 1391 بنا به درخواست شرکت سهامی آب و فاضلاب استان کرمان و به منظور بررسی غلظت، چگونگی انتشار و منشا فلزات سنگین( بویژه آرسنیک) در حوضه آبریز بردسیر یک اکیپ شامل کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور عازم منطقه گردید و از حوضه آبریز بردسیر تعداد 58 نمونه‌آب (35 نمونه از چاه های عمیق ، 14 نمونه از قنات ها و 9 نمونه از چشمه ها) و 38 نمونه خاک برداشت و پس از آماده سازی در آزمایشگاههای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد آنالیز قرار گرفتند.

کلید واژه ها: کرمان زیست محیطی