بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در خاک و رسوبات پهنه‌ی جنوب باختر دیواندره

نوع گزارش پروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده علیرضا سیاره- زهرا فتحی هفشجانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

این پژوهش در قالب یک پروژه مشترک بین گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی کشور و پژوهشکده علوم زمین تعریف و انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی آلودگی خاک‌های ناحیه بیجار- دیواندره و شناخت منشأ آلودگی خاک‌های محدوده مورد مطالعه می‌باشد.