زمین‌شناسی زیست محیطی مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر کرج

نوع گزارش پروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده سوزان کریم‌نژاد طاری، علیرضا سیاره، عباس فلاح
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

این پژوهش در قالب یک پروژه مشترک بین گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی کشور و پژوهشکده علوم زمین تعریف و انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی آلودگی خاک‌های ناحیه شهری و شناخت منشأ آلودگی آنها در خاک‌های محدوده مورد مطالعه می‌باشد.