نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی هشتگرد مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰

نوع گزارش گزارش نقشه زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده احمد دادستان، علیرضا سیاره، اصغر صادقی، سوزان کریم نژاد طاری، لیلا مهرپرتو
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی زیست‌محیطی یک‌بیست‌وپنج‌هزارم برگه هشتگرد در باختر استان البرز قرار دارد که بخشی از دامنه جنوبی رشته کوه البرز را در بر می‌گیرد. موقعیت جغرافیایی گستره هشتگرد در شهرستان هشتگرد؛ در باختر شهرستان کرج و جنوب‌باختری شهر جدید هشتگرد بین ˝30، َ37،˚50 تا ˝00، ََ45،˚50 طول خاوری و بین˝30، َ52،˚35 تا ˝00، َ00،˚36 عرض شمالی قرار دارد. ورقه هشتگرد با شماره 6161-IV-NE در گوشه شمال‌خاوری نقشه توپوگرافی 1:50000 هشتگرد و در نیمه شمالی نقشه زمین‌شناسی ورقه یک‌صدهزارم کرج واقع شده است.