بررسی ناهمسانگردی پوسته و جبه زمین در ایران بر اساس اطلاعات دورلرز ایستگاههای باند پهن

نوع گزارش لرزه زمین ساخت
فایل
گروه لرزه زمین ساخت
نویسنده کورش لطیفی- رضا علیخانزاده
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

در این پروژ پژوهشی یک روش نوین جهت واکاوی جدایش موج برشی در محیط ناهمسانگرد ارائه گردیده است. مبنای این روش بر اساس تغییرات آزیموتی مولفه شعاعی توابع گیرنده می‏باشد.