گزارش پژوهشی لرزه زمین ساخت و گسلش جنبا در گستره باختر تهران- کرج (زمستان ۱۳۹۴)

نوع گزارش لرزه زمین ساخت
فایل
گروه لرزه زمین ساخت
نویسنده دکتر شهریار سلیمانی آزاد، محمد جواد بلورچی، دکتر بهنام اویسی سعیده علیمردان و نیره صبور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

با توجه به اهمیت پیشینه لرزه خیزی در گستره پر جمعیت تهران- کرج و تمرکز بخش عمده پژوهش های لرزه‏ زمین‏ساختی پیشین در گستره شهر تهران، در پژوهش حاضر برآنیم تا با گسترش مطالعات و با بهره گیری از بررسی های دفتری و میدانی نوزمین ساختی و ریخت زمین ساختی به بررسی بخش های دیگر و به ویژه باختری تر کلانشهر تهران و نیز کرج بپردازیم. این امر به منظور فراهم آوری داده هایی هرچه بیشتر و قابل اعتمادتر برای مطالعات برآورد خطر زمینلرزه برای این مهمترین گستره جمعیتی- سیاسی کشور خواهد بود.

کلید واژه ها: تهران لرزه زمین ساخت