بررسی منابع آب کشور- ۱۳۹۷

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده عذرا حسن لو- ایمان انتظام سلطانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

نقش و اهمیت آب در زندگی بشر در روی زمین بر کسی پوشیده نیست چرا که حیات، اقتصاد و رفاه ما وابسته به آب است. آبهای سطحی دنیا حدود یازده میلیون و 112 هزار کیلومتر مکعب و حجم آبهای شیرین کره زمین معادل 11212 هزار کیلومتر مکعب بوده که 1 هزار و 212 کیلومتر آن در رودخانه ها جاری و 221 هزار کیلومتر مکعب آن در دریاچه ها و باتلاق های محصور در خشکی ها هستند. از میزان آب تجدیدشونده قابل استحصال در سطح جهان سالانه حدود 11 درصد برای منظورهای مصرفی و غیرمصرفی استفاده می شود و بر طبق بررسی های انجام شده ظرف 12 سال آینده این رقم تا حداکثر 11 درصد منابع آب تجدیدشونده قابل افزایش است.

کلید واژه ها: تهران آب زمین شناسی