بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
تاریخ انتشار ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 95/44/325/38799 مورخه 1397/5/30 اداره کل مدیریت بحران استان همدان مبنی بر رویداد فروچاله در محدوده روستای کردآباد شهرستان کبودرآهنگ و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروهی از کارشناسان دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، زیست‌محیطی و مهندسی این سازمان در شهریور ماه سال 1397 به منطقه اعزام شدند که نتیجه بررسی های اولیه در گزارش حاضر ارائه می‌گردد.

کلید واژه ها: همدان آب زمین شناسی