بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده یوسف محمدی- مازیار میرتمیز دوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 95/44/325/38799 مورخه 1397/5/30 اداره کل مدیریت بحران استان همدان مبنی بر رویداد فروچاله در محدوده روستای کردآباد شهرستان کبودرآهنگ و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروهی از کارشناسان دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، زیست‌محیطی و مهندسی این سازمان در شهریور ماه سال 1397 به منطقه اعزام شدند که نتیجه بررسی های اولیه در گزارش حاضر ارائه می‌گردد.

کلید واژه ها: همدان مهندسی