گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده یوسف محمدی، شهریار جوادی پور،ایمان انتظام، احمدرضا قاسمی، امیر شمشکی، مه‌آسا روستا
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

خلاصه توضیحات

ایجاد و گسترش شکاف های زمین و فروچاله‌ها، مخاطره زمین‌شناسی است که مدتی است دشت میناب را درگیر ساخته است. این شکاف ها از سال 1383 شکل گرفته و تا به امروز گسترش آن ادامه دارد. با توجه به گستردگی این شکافها مطالعه این پدیده در دستور کار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار گرفته است.

کلید واژه ها: هرمزگان آب زمین شناسی