گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکافهای دشت ابرکوه، استان یزد (زمستان ۱۳۹۵)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده ایمان انتظام
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

در پی درخواست اداره کل زمین‌شناسی یزد در رابطه با بازدید و ارائه طرحی در مورد مطالعه فرونشست و فروچاله های منطقه ابر کوه، کارشناسی از دفتر مدیریت مخاطرات زمین شناسی ، مهندسی و محیط زیست سازمان به منطقه اعزام گردید و ارزیابی از وضعیت و نیازهای مطالعاتی مربوط به فروچاله ها و شکاف زمین در طی یک بازدید کوتاه صحرائی انجام گرفت.

کلید واژه ها: یزد آب زمین شناسی