بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو- استان فارس (بهار ۱۳۹۵)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده احمدرضا قاسمی- ایمان انتظام
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ خرداد ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

روستای دیندارلو در خاور دشت ششده و روبروی دره ایج واقع شده است.این منطقه در زون ساختاری زاگرس چین خورده واقع است.

کلید واژه ها: فارس آب زمین شناسی