بررسی فروچاله و شکاف های زمین دشت ایج- استان فارس (آذر ماه ۱۳۹۴)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده ایمان انتظام- احمدرضا قاسمی- طهمورث یوسفی- محسن شفیعی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

منطقه ایج در فاصله حدود 170 کیلومتری جنوب خاوری شهر شیراز واقع شده و از نظر تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان استهبان می باشد.

کلید واژه ها: فارس آب زمین شناسی