بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده احمدرضا قاسمی- مازیار میرتمیزدوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آبان ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

این گزارش در مورد ریزش ساختمان واقع در محله هفت چنار تهران می‌باشد. بر اساس این گزارش خسارات وارده بصورت وجود ترک و گسیختگی در دیوارهای ساختمان و اعوجاج در چهارچوب درها و پنجره ها می‌باشد که در کلیه طبقات آن قابل مشاهده است.

کلید واژه ها: تهران آب زمین شناسی