بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده احمدرضا قاسمی- مازیار میرتمیزدوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

پیرو درخواست کتبی فرمانداری شهرستان ورامین برای بازدید از رخداد فرونشست زمین کشاورزی متعلق به یکی از اهالی منطقه نامه ای از سوی ستاد مدیریت بحران استانداری تهران به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارسال گردید. در پی این درخواست گروهی از کارشناسان این سازمان جهت بازدید از رخداد پدیده یاد شده به محل اعزام شده و به بررسی، شناسایی و علت یابی پدیده پرداختند.

کلید واژه ها: تهران آب زمین شناسی