بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان (مهرماه ۱۳۸۸)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده ایمان انتظام سلطانی- احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مهر ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

پیرو نامه شماره 85548 مورخ 1388/7/4 از سوی مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان گلستان به مدیریت امور زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین شناسی کشور مبنی بر رخداد لغزش و ایجاد شکاف در خیابان و تعدادی از منازل مسکونی واقع در آزادشهر اکیپی از متخصصین گروه مخاطرات، زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک به محل اعزام شدند.

کلید واژه ها: گلستان آب زمین شناسی