بررسی نخستین آسیب های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ماه ۱۳۸۷)

نوع گزارش آب زمین شناسی
فایل
گروه آب زمین شناسی
نویسنده ایمان انتظام سلطانی- احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۳۰ آبان ۱۳۸۷

خلاصه توضیحات

در پی درخواست مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری تهران به شماره 44/134388 مورخ 87/8/26 درباره ایجاد خسارت های ساختمانی به 10 واحد مسکونی در منطقه 45 متری سپاه واقع در شهرک پاکدشت، اکیپی از کارشناسان مدیریت به منطقه اعزام و در طی دو مرحله در روزهای 26 و 27 آبان ماه از محل بازدید نمودند.

کلید واژه ها: تهران آب زمین شناسی