گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده فرهاد انصاری- احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مهر ۱۳۹۶

خلاصه توضیحات

روستای سورین در فاصله 15 کیلومتری هوایی از مرکز شهر بانه و در جنوب خاوری این شهر بر روی دامنه‌ای پرشیب و در دل یک زمین‌لغزش کهن و بزرگ جای دارد. توده برجای مانده از این زمین‌لغزش، خرد شده و گسسته بوده و از نفوذپذیری زیادی برخوردار است اما پیش از این، درگیر ناپایداری و جابه‌جایی زمین و آسیب‌های ناشی از آن نبوده است.

کلید واژه ها: کردستان مهندسی