بررسی احتمال ایجاد فروچاله در محدوده شهری سرابله استان ایلام از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (گزارش مقدماتی) ،بهمن ماه ۱۳۹۶

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

خلاصه توضیحات

پس از اعلام شنیده شده صدای انفجار مانند از درون زمین در شهر سرآبله استان ایلام، گروهی از کارشناسان زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیک، آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور جهت بررسی موضوع به این شهر فرستاده شدند. گزارش حاضر بخش زمین شناسی مهندسی را در بر می‌گیرد.

کلید واژه ها: ایلام مهندسی