فرونشست زمین در ایران (دی ماه ۱۳۹۴)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مسعود محمودپور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ دی ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

رشد جمعیت همراه با گسترش برداشت بی رویه از منابع آب‌های زیرزمینی با افزایش مصرف در کشاورزی، صنعت و شرب در کنار تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فزاینده، پی‌آمدهای نامطلوبی را در جنبه‌های کمی و کیفی منابع آب به همراه داشته است.

کلید واژه ها: etc مهندسی