بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک - فردوس (آذرماه ۱۳۹۷)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

بحران فرونشست در بیشتر دشت‌های ایران تهدیداتی را برای زیرساخت‌های کشور به‌وجود آورده است. از جمله راه‌های موجود و نیز توسعه شبکه آنها. به دنبال تقاضا برای ساخت باند دوم مسیر سرایان- فردوس و دیده شدن ترک‌هایی در دشت‌های گستره، درخواستی برای بررسی دشت از دیدگاه مخاطره فرونشست به وجود آمد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى مهندسی