بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش در شهر شیراز (آذرماه ۱۳۹۷)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده شهریار جوادی پور، سپهر رجبی بانیانی و کارشناسان سازمان زمین شناسی مرکز شیراز
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

در پی رویداد زمین لغزش در دامنه شمالی بلوار جمهوری شهر شیراز در انتهای کوچه کوهستان، در تاریخ 97/04/26، کارشناسان مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شیراز همراه با اکیپ ستاد مدیریت بحران استان، منطقه لغزشی را بررسی کردند و پس از بازدید از منطقه، پارامترهای چینه شناسی و ساختاری و زمین شناسی مهندسی منطقه بررسی و برداشت گردید و درنهایت با توجه به اطلاعات برداشت شده و تصاویر ماهواره ای و تحلیل زمین شناسی، گزارش مربوطه تهیه و ارائه گردید.

کلید واژه ها: فارس مهندسی