بررسی وضعیت پایداری دکل های خط انتقال برق محدوده معدن شمام رستم آباد – استان گیلان (زمستان ۱۳۹۷)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مازیار میر تمیزدوست- سپهر رجبی بانیانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

پیرو درخواست کتبی شماره 229-97 مورخ 97/09/06 اداره کل زمین شناسی واکتشافات معدنی گیلان مبنی بر تداخل فعالیت های معدنی در حریم خطوط انتقال نیروی برق در محدوده معدن شمام استان گیلان، تیم کارشناسی گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در منطقه مورد نظر حاضر شده و بازدید مشترکی به همراه کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان و کارشناس شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان از منطقه انجام پذیرفت.

کلید واژه ها: گیلان مهندسی