بررسی علت آسیب ساختمانی مرغداری روستای بلقلم آبچال-بخش لاریجان- استان مازندران (اسفندماه ۱۳۹۱)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مازیار میر تمیزدوست- محمد جواد بورچی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اسفند ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 91/902375 مورخه 91/11/30 مدیریت مجتمع خدمات بیمه ای 15 آبان تهران (بیمه ایران) مبنی بر رویداد آسیب ساختمان مرغداری گوهربال در محدوده روستای بلقلم آبچال از توابع بخش لاریجان استان مازندران و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروه کارشناسی دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی به منطقه اعزام شد که نتیجه بررسی های صورت گرفته در گزارش حاضر ارائه می‌گردد.

کلید واژه ها: مازندران مهندسی