بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای پیلدره- از توابع شهرستان املش- استان گیلان (آذرماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده ایمان انتظام سلطانی، مازیار میرتمیز دوست، احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

پیرو اعلام تلفنی مدیرکل محترم مدیریت بحران استان گیلان جناب آقای مهندس عزیزی، مبنی بر رویداد حرکات دامنه ای و بروز آسیب های ساختمانی و خسارت به زمین های کشاورزی در محدوده روستای پیلدره شهرستان املش و درخواست بررسی منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروهی از کارشناسان این سازمان به منطقه اعزام شدند و بررسی های مقدماتی صورت پذیرفت . گزارش حاضر نتیجه این مطالعات و بررسی های اولیه می باشد.

کلید واژه ها: گیلان مهندسی