بررسی ناپایداری دامنه ای امامزاده ابراهیم، روستای تکیه سپهسالار، آسارا – جاده چالوس (تیرماه ۱۳۸۹)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمدجواد بلورچی، سپهر رجبی بانیانی و مازیار میرتمیز دوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ تیر ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

بازدید و بررسی ناپایداری دامنه ای مشرف به امامزاده ابراهیم در روستای تکیه سپهسالار، بخش آسارا به دنبال درخواست کتبی شماره 31484 /44/ 89 مورخ 1389/04/13 ستاد مدیریت بحران استان تهران انجام پذیرفت که در این راستا اکیپ مدیریت زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی این سازمان در تاریخ های 89/04/14 و 1389/05/06 به منطقه اعزام شدند. گزارش حاضر نتیجه بازدید و بررسی های صورت گرفته می‌باشد.

کلید واژه ها: البرز مهندسی